Een tienjarige moederbeer en haar twee welpen zijn vorige week in Canada geëuthanaseerd, nadat de dieren in aanraking kwamen met een fietser. De beer zou, nota bene in haar eigen leefgebied, hebben uitgehaald naar de fietser waardoor deze viel. Vanwege dit ‘agressieve gedrag’ was het wilde dier ten dode opgeschreven.

beren
Foto via Wikimedia Commons

Het wandel- en fietspad Lost Lake trail in Whistler is aangelegd in natuurgebied, waardoor de kans bestaat op een ontmoeting met wilde dieren. Een fietser gaf aan gevallen te zijn doordat een moederbeer naar haar uithaalde. Of het dier haar daadwerkelijk raakte, is niet zeker volgens boswachter Dean Miller, maar besloten werd om maatregelen te nemen.

“Natuurlijk komen we in actie na zo’n situatie, waarbij een beer agressief gedrag heeft vertoond.”

Volgens Miller, van Conservation Officer Service (COS) was het berengezin inmiddels bekend bij de beambten; ze hadden in de afgelopen twee maanden 13 klachten ontvangen.

“Kijkend naar de voorvallen die door het publiek in dit gebied zijn gemeld, vertoonde de beer extreme gewenning aan mensen – ze hadden totaal geen angst voor mensen – en daarnaast deed het dier een paar keer alsof het zou ging aanvallen.”

Niet alleen de moederbeer werd gedood, ook de welpen zijn niet meer in leven. Een van de welpen werd verdoofd en viel uit een boom. Het dier kwam verkeerd terecht. Daarna is het tweede jong geëuthanaseerd.

“Voor de beambte die dit deed was het de eerste keer dat het mis ging, maar het kan gebeuren dat je een beer met een verdovingsgeweer schiet, het dier omhoog klimt en verkeerd terechtkomt als het middel gaat werken.”

Meestal gebruiken de boswachters vangnetten, om welpen die uit een boom vallen op te vangen, maar dit werkt niet altijd naar behoren volgens Miller. De dieren kunnen een tak raken en ergens anders terechtkomen en het is voorgekomen dat medewerkers hierdoor gewond raakten.

“Meestal komt het goed, want het zijn zeer sterke dieren, maar in dit geval heeft de beer het niet gered.”

Het andere jong werd geëuthanaseerd op aanraden van een bioloog, vanwege zijn gewenning aan mensen en de kans op herhaling, ook na rehabilitatie. Volgens Miller moeten mensen die een beer tegenkomen weglopen en de boswachters bellen om de beer uit het gebied te jagen.

“We willen dat wilde dieren een negatieve associatie hebben met mensen. Ook willen we toeristen vragen hun gezonde verstand te gebruiken en respect te hebben voor deze sterke dieren.”

Volgens Sylvia Dolson van Get Bear Smart Society, moeten de protocollen worden herzien.

“Een paar weken geleden hadden we een welp die bij een evenement was gevangen, dat had in mijn optiek ook voorkomen kunnen worden.”

Volgens Dolson had ze COS al enige tijd geleden gevraagd het pad af te sluiten om de moeder en haar jongen te beschermen, maar is dit niet gebeurd.

“Ze was 10 jaar oud, werd Michelle genoemd en woonde al die tijd in dit gebied. Er is een fietspad aangelegd op haar terrein en het komt erop neer dat beren en fietsers niet goed samengaan. In zulke gevallen moeten we om te beginnen proactieve maatregelen nemen om incidenten te voorkomen. Deze situatie was bekend en er had meer gedaan kunnen worden. En in zekere zin mogen we blij zijn dat dit alles is wat de fietser is overkomen.”

In het gebied zijn dit jaar vier beren gedood vanwege conflicten met mensen.

Dolson:

“Tot nu toe zijn 263 beren gedood sinds 1990, als gevolg van conflicten die voorkomen hadden kunnen worden. Dat zijn er heel wat.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde