Dieren kunnen pijn ervaren, dat is inmiddels breed geaccepteerd. Maar kennen ze ook gevoelens als liefde, vriendschap en genegenheid? Iedere rechtgeaarde dierenliefhebber zal direct ‘Ja!’ roepen, al was het maar door hun eigen ervaringen met (huis)dieren.

liefde
Een zorgzame moederpoes met haar kitten | Foto: publiek domein

Toch zijn er massa’s mensen die pertinent ontkennen dat dieren emoties hebben. Zij zeggen doorgaans dat we onze gevoelens op dieren projecteren en ze daarmee menselijke eigenschappen toekennen. Maar is dit wel zo?

Olifanten
Wie zich verdiept in het leven van olifantenfamilies weet dat deze dieren buitengewoon gevoelig zijn, (h)echte familiebanden hebben en duidelijk door een rouwproces gaan wanneer er iemand uit de familie overlijdt. Maar dichter bij huis zien we het ook aan onze eigen huisdieren. Neem nou de hond, die overloopt van blijdschap wanneer het baasje thuiskomt na een lange werkdag. Is dit alleen omdat hij waarschijnlijk snel eten krijgt of spelen er emoties mee?

liefde
Affectie tussen twee olifanten | Foto: Pixabay

Ook de moederlijke gevoelens van dieren worden vaak gebagatelliseerd. Zo zou een kalf dat van de moederkoe wordt weggehaald dit niet als naar ervaren, en de koe zou er geen verdriet door hebben. Maar wanneer we de zorgzaamheid van mensen voor hun pasgeborenen vergelijken met die van dieren zie je eigenlijk geen enkel onderscheid. Het enige verschil is dat we niet in de hoofden van dieren kunnen kijken en dus ook niet weten wat zich daar afspeelt.

Gedachten
Of het gaat om ‘gedachten’ zoals wij mensen die kennen weten we niet. Als mens kunnen we onze gevoelens onder woorden brengen, en dat is iets wat dieren niet kunnen, althans, niet in mensentaal. Daarom zullen we moeten afgaan op wat we waarnemen.

liefde
Turkse tortels zijn echte knuffelaars | Foto: Pixabay

In het filmpje van Thinnk Aloud dat we vandaag met jullie willen delen zijn 22 prachtige foto’s te zien van ouderdieren die buitengewoon zorgzaam zijn voor hun kroost. En feitelijk zie je geen enkel verschil tussen mensenouders en dierenouders. Er is sprake van zorgzaamheid, tederheid, en de liefde straalt er vanaf. De vraag is dan ook of we het ons wel kunnen permitteren om op voorhand te zeggen dat dieren geen gevoelens kennen. Want als ooit zou blijken dat dit wel het geval is heeft de mens nog heel wat uit te leggen aan zijn mede-dieren.

Kijk en oordeel zelf: kennen dieren emoties als genegenheid en liefde?

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel