Het Spaanse Congres van Afgevaardigden heeft het wetsvoorstel waarin huisdieren voortaan als levende wezens zullen worden erkend, goedgekeurd. Deze aanvulling op de al bestaande dierenwelzijnswetten betekent onder andere dat dieren meegenomen kunnen worden in voogdijzaken bij echtscheidingsprocedures van hun adoptiefamilie.

huisdieren
Huisdieren in Spanje voortaan niet meer beschouwd als objecten | Foto: Pixabay

Wet

Het wetsvoorstel is wezenlijk een hervorming van de dierenwelzijnswet in het Spaans burgerlijk wetboek waarin als beginsel wordt vastgelegd dat de aard van dieren verschilt van de aard van objecten of goederen en dat dieren wezens met gevoel zijn. Tot op heden werden dieren volgens de Spaanse wet slechts als ´dingen´ beschouwd. Het voorstel dat naar sterk vermoeden binnenkort groen licht krijgt, heeft betrekking op verschillende bestaande wetten.

Verwaarlozing en dierenmishandeling

Met deze hervorming zullen er voor dierenmishandelaars en -verwaarlozers andere consequenties volgen dan in het verleden. Zo zal het mishandelen van een dier, vergelijkbaar zijn met de mishandeling van een persoon. Bij een in de steek gelaten dier, zal de eigenaar achterhaald moeten worden, net zoals bij een verdwaald kind.

Voogdij

Nu huisdieren geacht worden als wezens met gevoel, zal er rekening worden gehouden met hun hechtingsemoties indien hun adoptiefamilie uiteen valt. In de zogenaamde ´Pact voor huisdieren´ staat dat er in zulke situaties overeenkomstig met het welzijn van het dier gehandeld moet worden. Rechters kunnen dankzij deze nieuwe wetgeving een voogdijregeling treffen voor huisdieren. Er wordt dan gekeken naar het welzijn van het dier en de gezinsleden. De omgangsregeling en onkosten zullen dan worden vastgelegd in het dieridentificatieregister.

Gezelschapsdieren niet meer verpand

Door de aanpassing van de eerste regel van de Spaanse hypotheekwet en het in acht nemen van het dier als bewust wezen, zullen gezelschapsdieren geen onderdeel van de inboedel meer kunnen uitmaken en daarom ook niet slachtoffer van een onbetaalde hypotheek of andere schulden kunnen vallen. Tot dusver was het mogelijk een extra hypotheek te verkrijgen voor veehouderijen en boerderijen, waarbij gezelschapsdieren in onderpand werden gegeven.

Jachthonden

Deze stap is ook van belang voor jachthonden in Spanje. Chantal Kotte, voorzitter van DutchGalgoLobby:

“Deze juridische erkenning dat dieren gevoel hebben en daarmee recht op bescherming is ook van belang voor de jachthonden, ondanks dat het voorstel niet primair gericht is op jachthonden. Op 11 maart 2021 heeft het Europese Parlement de Spaanse overheid erop gewezen dat jachthonden bescherming genieten als wezens met gevoel onder artikel 13 van het Verdrag van Lissabon. Het aangenomen voorstel is belangrijk om het Europese gedachtengoed van sentient beings te normaliseren in Spanje. De regering zal deze lijn volgen met toekomstige voorstellen, zoals de hervorming van het strafwetboek of de staatswet inzake dierenbescherming, wat belangrijke wetboeken zijn voor de jachthonden zodat ook achterlating en misbruik bestreden kan worden.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.