Sandra van de Werd: Honden tot Hoog Risico bestempelen heeft verstrekkende hondonvriendelijke gevolgen

“Terug naar fijn en verantwoord hondenbezit voor elke hond, elke baas, elke wijk,” lees ik in het artikel van Ineke Herwijnen, directeur van de Hondenbescherming op Animals Today. Eerlijk gezegd liepen de rillingen over mijn lijf na lezing van dit artikel. Vlak daarvoor had ik namelijk de Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld gelezen dat vorige week door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aangeboden is aan de politiek. Uit dit advies blijkt dat honden categoriseren in Hoog Risico waar dus ook de Hondenbescherming in haar artikel om pleit nogal verstrekkende gevolgen voor een hond kan hebben.

Hoog Risico

Honden tot Hoog Risico bestempelen heeft verstrekkende hondonvriendelijke gevolgen | Foto: Sandra van de Werd

Typerend is dat in deze nieuwe zienswijze van de RDA artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren uit de Wet dieren in het geheel niet betrokken is. Een aantal van de voorgestelde maatregelen uit dit advies zijn dan ook geheel strijdig met dit wetsartikel, waarin staat dat een hond alleen gedood mag worden vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. In de uitleg van dit wetsartikel staat: van niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken, is sprake indien door een deskundige is vastgesteld dat het dier een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Bovendien moet dit gevaar niet kunnen worden weggenomen door het volgen van cursussen of trainingen met het dier. Dat betekent dat er altijd gekeken moet worden of het dier trainbaar is.

Hieronder enkele punten die uit dit nieuwe advies van de RDA komen die beslist discriminerend en zeer hondonvriendelijk zijn te noemen. Het is erg jammer dat de Hondenbescherming die niet noemt in haar artikel over Hoog Risico honden en hier klaarblijkelijk geen stelling tegen neemt.

Hoog risico

© Sandra van de Werd

Honderassen
Het introduceren van de term Hoog Risico (HR) honden waaronder de volgende hondensoorten vallen (in Nederland noemt de Hondenbescherming de volgende rassen gevaarlijk): akita, Amerikaanse buldog, Amerikaanse pitbullterriër, Amerikaanse staffordshireterriër, boerboel, bullmastiff, bulterriër, cane corso, dogo argentino, dogo canario, rottweiler, staffordshire-bulterriër, tosa, fila brasileiro, boxer, dobermann, bordeauxdog, Engelse buldog, mastiff, shar-pei en mastino napoletano. Op basis van rasspecifieke wetgeving in diverse landen kunnen de volgende rassen en kruisingen hiermee aan de lijst worden toegevoegd: Duitse herder, staffordshireterriër, Mechelse herder, chowchow, Anatolische herder, mastín español, Rhodesian ridgeback, alano español en Kaukasische owcharka.

Deze Hoog Risico honden dienen allemaal gechipt en geregistreerd (I&R) te worden bij een dierenarts. Honden die aangetroffen worden zonder eigenaar en die niet aan de I&R voorwaarden voldoen worden bij inbeslagname direct afgemaakt. Strijdig met artikel 1.10 uit Besluit houders van dieren!

Hoog Risico honden moeten kort aangelijnd zijn in de openbare ruimte en in losloopgebieden gemuilkorfd. Dit geld ook voor alle aardige sociale zogenaamde Hoog Risico honden die nooit een mens of dier gebeten hebben. Gemeenten wordt gevraagd in overweging te geven verbiedsgeboden voor Hoog Risico honden en/of voor bepaalde gebieden muilkorfgebod.

Hoog Risico honden die mens of een dier ernstig verwond hebben, moeten zonder meer, al is het het eerste bijtincident, worden gedood. Men verwacht dat hier een sterke preventieve werking vanuit gaat richting eigenaren. Er wordt niet gekeken naar de omstandigheden en de oorzaak. Hierbij is ook de vraag wat ernstig is. Als een grote hond een klein hondje bijt is dat al gauw ernstig. Strijdig met artikel 1.10 uit Besluit houders van dieren!

Asielen
Hoog Risico honden in asielen krijgen slechts kort de tijd voor herplaatsing, zijn ze in die tijd niet geplaatst dan moeten ze gedood worden. Strijdig met artikel 1.10 uit Besluit houders van dieren! Zogenaamd om het welzijn van de hond. Feit is dat er veel zogenaamde Hoog Risico honden in asielen zitten die problematisch gedrag gaan vertonen als ze lang opgesloten zitten omdat er niks met ze gedaan wordt. Diervriendelijk zou het zijn als men in de asielen daarmee aan de slag ging.

Hoog Risico

© Sandra van de Werd

Burgers die een gevaarlijke situatie willen melden moeten dit laagdrempelig en anoniem kunnen doen. Hondenhaters en vervelende buren kunnen hier hun slag mee slaan.

Eigenaren die een zogenaamde Hoog Risico hond hebben die twee keer betrokken is geweest bij een bijtincident kunnen een locatieverbod krijgen en een houdverbod ongeacht de situatie en de omstandigheden waardoor de bijtincidenten plaatsvonden.

Negen jaar hebben we samen met Martin en Helly Gaus gestreden voor een beter en rechtvaardiger beleid. Gestreden tegen het huidige beleid waardoor honden dikwijls na een bijtincident (ook na menig licht bijtincident) maandenlang opgesloten worden in een hok en soms daardoor langzaam gek worden en daarop afgerekend werden in een pesterige test en dat dikwijls met de dood moesten bekopen. We maakten een zwartboek hierover en boden de politiek een hondvriendelijk en preventief werkend alternatief aan, het Stay Home protocol.  In 2014 gloorde er hoop omdat de Raad voor Dierenaangelegenheden met het advies Verantwoord Honden Houden kwam. Een in grote lijnen positief, rechtvaardig en effectief lijkend advies, waardoor er snel ingegrepen kon worden en veel honden niet naar de opslag hoefden omdat ze onmiddellijk na een bijtincident een aanlijn- en muilkorfgebod zouden krijgen en daar weer van af zouden kunnen komen door het volgen van gedragstraining.  Blijkbaar was dat niet naar de zin van bepaalde politieke partijen, want met dit advies werd letterlijk niets gedaan.

Stigmatiseren
Daarop volgend drong de VVD aan bij de staatssecretaris op een nieuw advies dat nu moest gaan over preventieve mogelijkheden om bijtincidenten tegen te gaan met Hoog Risico honden. Terwijl twee jaar geleden in het advies van diezelfde Raad voor Dierenaangelegenheden, in het advies Verantwoord Honden Houden, men nog schreef dat men honden juist niet moest stigmatiseren in rassoorten, omdat dit niets zou helpen en eventuele preventieve maatregelen voor alle honden zouden behoren te gelden. En ook was dit advies van twee jaar geleden er juist op gericht om geen onschuldige honden te doden, maar gericht op heropvoeding van hond en eigenaar. Twee jaar later spreekt deze zelfde Raad van Dierenaangelegenheden zich geheel daarin tegen en houdt geen rekening met wetsartikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren.

Van 1993 tot en met 2008 was de Regeling Agressieve Dieren (RAD) van kracht, waardoor heel veel honden enkel om hun uiterlijk zijn opgepakt om na lange isolatie uiteindelijk gedood te worden. Veel honden hadden nooit iets gedaan en zijn toen gewoon vermoord. Gelukkig werd de RAD afgeschaft. Minister Verburg wilde destijds een nieuwe RAD landelijk instellen waar honden met alleen al agressief gedrag (zoals grommen, lip optrekken en tanden laten zien, etc) konden worden getest. Als ze niet door de test kwamen zouden ze een spuitje krijgen. Door veel protest o.a. van onze kant ging dat niet door. Werden er alleen honden getest met een pesttest die betrokken waren bij een bijtincident of in beslag genomen waren wegens verwaarlozing. Maar als dit advies er doorkomt worden er nog veel meer honden de dupe, onrechtvaardig behandeld en gedood.

Ik wil beslist een bijtincident niet bagatelliseren. Ik ben zelf meerdere keren gebeten en ook mijn hond is onlangs nog het slachtoffer geworden van een heel vervelend bijtincident. Een bijtincident kan behoorlijk traumatiserend zijn. Maar door een grote groep honden enkel vanwege uiterlijke kenmerken op één hoop te gooien en hen daarom hun vrijheden te ontnemen en zo’n hond als er geen eigenaar is en de hond niet geregistreerd staat zomaar te doden en deze zogenaamde Hoog Risico honden ook maar zeer beperkte tijd in de asielen een kans te geven, waarna ze gedood worden, dat gaat echt te ver.

Niet iedere hond is volmaakt, net zoals niet ieder mens dat is. We mankeren allemaal wel wat, maken allemaal fouten, vaak door omstandigheden, dus ook honden. En als eigenaar weet je dat helaas ook niet altijd van te voren, is het eerste bijtincident niet altijd te voorkomen, een ongeluk zit dikwijls met een samenloop van omstandigheden in een klein hoekje. En natuurlijk heb je ook echt asociale mensen die een hond enkel hebben als statussymbool en met hun hond de buurt bewust onveilig maken. Natuurlijk moeten die mensen hard worden aangepakt. Maar straf hen dan en niet hun hond, geef ze gevangenisstraf en een houdverbod. Maar de meerderheid van de eigenaren van zogenaamde Hoog Risico honden ziet net als iedere andere hondenbezitter zijn hond als dierbaar gezinslid. Als er toch maatregelen ter preventie moeten komen, laat die dan in ieder geval eerlijk zijn en gelden voor alle honden. Met het stigmatiseren van honden schieten we niks op.  Een verplicht sociaal vaardigheidsbewijs voor alle honden die los mogen lopen zou helemaal zo gek niet zijn.

©PiepVandaag.nl Sandra van de Werd is oprichtster en coördinator van Comité Dierennoodhulp

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. Arie van Dongen zegt:

  We zijn er weer! Altijd over de rug van onze huisdieren. Die kunnen zich nooit en te nimmer verdedigen!. Dit soort “risico en/of hoog risico” honden worden nooit en te nimmer zo geboren met die naam. Het zijn de nog steeds de mensen die de honden zo maken!! En waarvoor: voor geld! Waar men al jaren voor deze huisdieren heeft gestreden en nog probeert wordt dus teniet gedaan!

 2. Jeroen zegt:

  Er zijn meer gevaarlijke mensen dan gevaarlijke honden. Het aantal Hoog Risico (HR) mensen neemt vooral na 9/11 de afgelopen 15 jaar drastisch toe. En door mensen steeds meer tegen elkaar op te zetten en alles maar ondoordacht en niet onderbouwd in de media te slingeren worden veel mensen steeds meer opgefokt, vijandiger en kwaadaardiger. De oplossing ligt dus in het streven naar een vreedzamer en duurzamer samenleving. Het muilkorven en afmaken van allerlei hondenrassen is slechts symboolpolitiek en symptoombestrijding en zal niet structureel bijdragen aan een betere samenleving en wereld.

 3. A. Smit zegt:

  Net wat vooraf gezegd wordt, BELACHELIJK VOOR WOORDEN. Het zijn idd de eigenaren die schuldig zijn, niet de honden..
  Er staan herder soorten tussen, wij fokte die vroeger en nooit wat aan de hand gehad. Waarom niet, de juiste opvoeding net zoals het bij de mens gaat. Moeten we slecht gemanierde kinderen dan ook afmaken??? NEE natuurlijk niet, net zo min als bij de honden, welk ras dan ook!!!!!

  • kengai zegt:

   Er staan 3 herder soorten bij en onze honden zijn door deze 3 allemaal te grazen genomen, dus voor mij zijn deze 3 potentieel gevaarlijk, zorg altijd dat ik er tussen loop, maar het vervelende is dat ik altijd moet roepen, nee, blijf en vaak gehoorzamen ze dan ook, maar luisteren naar hun baas is wat moeilijker.

 4. kengai zegt:

  Het vervelende is vaak het soort mens die juist dit soort honden hebben, dat is het grote probleem.
  Dat er mensen zijn die graag een agressief uitziende hond willen hebben, okay, maar ik wil er geen last van hebben, want anderen hebben ook geen last van mijn hond.
  Mijn hond is laatst aangevallen door een anatolische herder, die ook nog eens vast zat aan een 5 meter lijn, maar die trok zijn baas gewoon over de weg om mijn hond een nekbeet te geven en liet pas weer los nadat ik hem hard op zijn snuit had geslagen. Deze hond zit alle dagen en nachten buiten, krijgt geen aandacht, liefde of discipline, dus een wandelende tijdbom.
  Heb aangifte gedaan bij politie en gemeente en de situatie uitgelegd, word niets mee gedaan, inmiddels al meerdere honden te pakken gehad en een meisje haar broek verscheurt, maar er gebeurd niets, deze hond moet herplaatst worden, want de mensen hebben niets met hun hond.
  Mijn hond is nu bang voor iedere grote hond, maar ook voor agressieve kleine honden en we leven met een gevaarlijke hond een paar huizen verder, lekker relaxt, niet dus.

 5. Peter H zegt:

  Steeds meer honden (en mensen) worden slachtoffer van HR rassen (dat de Boxer hieronder gerangschikt wordt verbaast me overigens zeer). Ik heb vaak het gevoel me in oorlogsgebied te moeten begeven als ik mijn hond uitlaat.
  Muilkorf- en vergunningplicht voor alle minimaal alle pittbull-achtigen (en andere vechthondtypen) is dringend noodzakelijk. Handhaving (ook mbt. loslopen waar dit niet mag, van alle rassen) moet veel krachtiger.
  Een aantal -getalsmatig sterk toenemend-rassen is en blijft op voorhand een groot risico opleveren, bij verkeerde begeleiding wordt dat risico alleen nog groter. Het risico: dodelijk bijtgedrag en bijtkracht, onvoorspelbaarheid, ongevoeligheid voor pijnprikkels en niet reageren op signalen van andere hond . Deze zaken zijn genetisch bepaald/ingefokt. De kortsluiting is onvoorspelbaar. De mogelijkheid deze neigingen en gevaren schijnbaar te beheersen door goede begeleiding doet het risico niet teniet. Steeds weer blijkt dat -vaak totaal onverwacht-deze honden vanuit het NIETS (of soms ongevaarlijke prikkel vanuit andere hond ..) vreselijke schade aanrichten (veel vreselijke ellende van gezien en meegemaakt).
  En ja, honden kunnen tegelijkertijd heel lief en toch wandelende tijdbommen zijn
  De vergelijking met ‘agressieve’ teckels ed. gaat volledig mank. Zelfs al zou dit soort honden veel vaker bijten , de gevolgen zijn niet te vergelijken. Een teckel bijt geen andere honden dood of poten af.. Het aan de hand van dit soort vergelijkingen bagatelliseren van de risico’s van hr-honden geeft maar weer eens blijk van de naiviteit en onvolwassenheid van veel van hun eigenaren. Reden temeer het beleid streng te gaan toepassen.
  Gezien mijn ervaringen met eigenaren van deze honden (die ook nog regelmatig loslopen) en de vele ellende die ik heb gezien (dodelijke afloop) heb ik mijn eigen verdedingsmiddelen bij me als ik met mijn honden op straat begeef.. zo ver is het al gekomen..
  dus graag wettelijk ingrijpen en handhaving. Muilkorf- en vergunningplicht!

 6. Ik heb het verhaal gelezen en wordt alleen maar boos heel boos!! Zoals hierboven al een paar keer vermeld Als je een hond neemt welk ras dan ook moet je het dier socialiseren en trainen. Ik heb twee Amerikaanse buldoggen en ik heb een Duitse herder gehad (pas overleden) alle honden hebben nog nooit iemand gebeten of zelfs maar naar iemand gegromd O ja er was iemand waar ze zeer onvriendelijk naar waren Deze man heet INBREKER die hebben ze met zijn drieën verjaagt. Nee een hond kan bijten dat weten we maar dit is niet rasgebonden. Zelfs een klein hondje kan bijten. Dit overkwam mij ook zomaar vanuit het niets, de hond de hoek om en beet me in mijn enkel en de baas keek maar deed niets. En deze hond staat niet in het rijtje De mensen die dit artikel schreven hebben geen verstand van honden of zijn in staat verder te kijken dan hun neus lang is. Nee de makkelijkste manier is gewoon dood maken Lekker dieronvriendelijk wordt het zo. Weer eens zijn de dieren de dupe van een aantal niet nadenkende ambtenaren waarvoor een dierenleven niets betekend.

 7. Marianne zegt:

  Ongehoord mensen die elkaar en/of ook dieren…de vreselijkste dingen aandoen komen meestal weg met boetes, taakstraffen, verbod op het hebbrn van dieren, straatverbod etc😡😡 en dit voor honden…ongeacht hoe de hond echt is…prefentief uit voorzorg???
  “”SCHANDALIG””

 8. gelukkig, iemand die weet waar ze het over heeft. Wij van db trainingscentrum geven al jaren aan dat als je een hond verantwoord houdt je op een gewone manier je kunt bewegen in de samenleving. Echter je zult bij aanschaf van een hond moeten realiseren dat je wel met een hond naar een erkende hondenschool zal moeten met goed opgeleide kynologisch instructeurs. En daar zit in mijn beleving de pijn. Heeft veel hondenscholen, KC’s trainen of laten training geven door goed bedoelde amateurs. Meestal nog volgens oude trainingstechnieken en kijken niet naar de relatie mens en hond. Dus wat leveren die scholen af: mensen die blij met hun pup een puppy diploma krijgen en dan denken dat ze een weten wat te doen met hun hond. Het vervelende is dat een hond na een jaar, tegen de volwassenheid, zich toch even heel wat anders gaat gedragen dan toen de hond een pup was. Valt dat even tegen… Wij (DBtrainingscentrum.nl) leren mensen verantwoord om te gaan met hun hond kijkend naar de relatie hond eigenaar en wij leren hen hoe zij sociaal met hun hond kunnen wandelen, recreëren etc. zonder dat dit overlast of problemen oplevert naar andere mensen of honden. Wanneer gaat men beseffen dat als je goed weet hoe je om moet gaan met je hond je heel veel plezier kunt beleven samen zonder dat je problemen krijgt of dat het problemen geeft aan je omgeving. Daarbij vindt ik de reactie, hoezeer ik Ineke Herwijnen respecteer, zeer zwak en niet opkomend voor de hond!

 9. Luc ten hoeve zegt:

  Te gek voor woorden , word steeds gekker in Nederland
  Gr Luc

 10. Eindelijk eens iemand die heel goed ziet hoe het wel zit. Bovendien ben ik het helemaal eens over de wijze waar alle honden die zogenaamd HR zijn over een kam gescheerd worden. Onder de risico honden zoals we dat zo mooi betitelen zitten heel veel sociale honden. Kijk eerst eens naar de baas en zorg dat honden niet zo maar aan de eerste de beste verkocht word. Zou totaal niet verkeerd zijn om mensen na te trekken in het verleden wat dieren betreft. Heel vaak zit het in het baasje en niet in de hond. En sorry ik zie er een hond tussenstaan een Mastin Espagnol die bij de HR zit volgens mij zijn degene die deze regels opgesteld hebben helemaal niet van honden en hun gedrag op de hoogte. Ik doe al dertig jaar honden opvangen de zwaar traumatische honden tover ik om tot sociale honden. Bovendien vraag ik me af, wat gebeurd er met honden die zwaar getraumatiseerd zijn of van het buitenland naar Nederland komen en een heftige periode hebben meegemaakt. Er zijn meer als genoeg honden die heel veel tijd nodig hebben om te leren dat de mens niet altijd zo slecht is als dat het er uit ziet. Dertig jaar train ik die honden al. Zelfs honden met een heel zwaar verleden en die honden worden straks allemaal over 1 kam geschoren. Hoe doen ze het met honden die ziek zijn en muilkorf plicht hebben. Ik kan je vertellen dat ik mijn hond geen korf om kan geven die raakt in paniek .en gaat echt door het lint. Ik vraag me af hoe we daar mee omgaan. Honden zijn net als mensen, ze kunnen net zo ziek worden als ons, er zitten rotte appels tussen net als ons. Er zijn erbij die vechten of een karakter hebben net als ons. Ik ken mensen die bijten als ze vechten, moet ik dan maar aangifte doen en vragen of diegene ingeslapen kan worden? wat mankeert de mensheid toch. Denken jullie nu echt dat jullie het allemaal beter weten, terwijl we zelf toelaten en toegelaten hebben dat de dieren zich zo ontwikkelen denk daar maar eens over na. Het zou ook fijn zijn dat de mens aangepakt word wnat meldingen naar de dierenbescherming bijvoorbeeld over geestelijke mishandeling wordt niets aan gedaan. Hierdoor kweek je ook agressieve honden, dus ik denk dat er eens heel goed nagedacht moet worden over dit alles.

 11. Sylvia zegt:

  Een hond wordt niet vals geboren. Maar wordt vals gemaakt.
  Vreselijk dit plan

 12. Yvonne zegt:

  Ronduit belachelijk en gevaarlijk!! Uiteraard worden vooral de honden hier weer de dupe van. Mensen die een ander te pakken willen nemen, krijgen hiermee een vrijbrief. Ik wordt hier echt onwel van en vind het ronduit schadelijk voor onze samenleving. Daarbij zet het aan tot discriminerend gedrag en intolerantie. Feitelijk is het opruiende. Gaan we andere landen hierin na?! Respectloos naar de honden toe. Als je überhaupt way wil dan moet je mensen tot orde roepen, nu slachtoffer je de honden…