Onderzoekers hebben gewaarschuwd voor een geheimzinnige afname van het aantal kevers in Groot-Brittannië. Dat zou je niet zeggen als je een steen omdraait en de kevers alle kanten uit ziet rennen! Maar het is gebleken dat van de meest voorkomende soorten in de afgelopen vijftien jaar driekwart in aantal is afgenomen, waarbij de afname van één op de negen onderzochte soorten zelfs zo snel gaat dat deze nu als bedreigd moeten worden beschouwd. Hun benarde toestand lijkt nu op die van bijen, vlinders en motjes, waarvan de aantallen ook dramatisch zijn afgenomen, maar waaraan veel meer aandacht werd geschonken.

Kevers - gewone oliekever
Kevers – gewone oliekever | Foto: Wikimedia Commons

Kevers hebben een saaie reputatie, maar de onderzoekers waarschuwen er voor dat hun afname wel degelijk de land- en tuinbouw negatief zou kunnen beïnvloeden, omdat ze grote hoeveelheden slakken en bladluizen verorberen en ze daarmee de gewassen beschermen. Bovendien eten ze grote hoeveelheden onkruidzaden, en helpen ze zodoende bij de onkruidbestrijding. En tenslotte staan ze permanent op de menukaart van vogels en kleine zoogdieren.

De studie, die in de Journal of Applied Ecology werd gepubliceerd, beschreef het monitoren van achtenzestig soorten kevers op elf locaties op de Britse eilanden gedurende meer dan vijftien jaar. Het bleek dat driekwart van de onderzochte soorten in die periode in aantal was afgenomen. Van deze driekwart had de helft een afnamesnelheid van 30% per tien jaar. Een snelheid die hoort bij de kwalificatie “bedreigd” volgens normen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). En acht soorten waren met meer dan 50% in aantal afgenomen, wat inhoudt dat zij als “ernstig bedreigd” moeten worden beschouwd.

Schallebijter
De Schallebijter (Carabus arvensis) was met 67% in aantal afgenomen; de sterkste waargenomen afname. Het kevertje is ongeveer 2 centimeter lang en is bronskleurig of groen. De leider van het researchproject, David Brooks, vond de gevonden afnamen alarmerend en had er geen verklaring voor:

“De alarmbellen rinkelen, maar we weten niet wat de oorzaken zijn. Kevers zijn niet zo cool als vlinders en bijen, maar ze spelen in de natuur wel een ontzettend belangrijke rol”.

Carabus arvensis
Carabus arvensis | Foto via EOL

Het onderzoek concentreerde zich op loopkevers (Carabidae), de zeer algemene soort van kevers waar de meeste mensen aan denken bij het horen van het woord “kever”. Omdat ze vrij groot zijn, en verschillend gekleurd, waren ze vroeger een gewild verzamelobject waarbij voor zeldzame soorten veel geld werd gegeven. In het midden van de achttiende eeuw was er een ware kever-rage, waar een toen nog jonge Charles Darwin hartstochtelijk aan mee deed.

In Groot-Brittannië zijn ongeveer 360 soorten Carabidae en in totaal meer dan 4.000 keversoorten. Onderzoekers denken dat de afname waarschijnlijk ook plaatsvindt onder andere soorten die nu niet zijn bestudeerd, en zelfs onder heel andere insectensoorten. Men is nu bezig met het plannen van verder onderzoek.

Mogelijke oorzaken voor de afname zijn veranderingen van habitat en klimaatveranderingen. De afnames verschilden echter van locatie tot locatie: in berggebied (Cairngorms en Snowdonia) 52%, in de moerasgebieden (Cheviot Hills, bij Kelso, en de Grampians bij Aberdeen) 31% en in weilanden (North Wyke, Devon en Hillsborough in Noord-Ierland) 28%.

Kevers in de bossen en heggen deden het beter.

Bron ©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande