Een teleurstelling voor de Dierenbescherming: een hondenhandelaar moet volgens de rechter bijna 20.000 euro schadevergoeding krijgen. De Dierenbescherming had natuurlijk veel liever een andere bestemming aan dit geld gegeven, zoals dierennoodhulp.

Dierenbescherming teleurgesteld in uitspraak rechter - Puppies
Puppies | Foto: Wikimedia Commons

Volgens de Dierenbescherming had de handelaar een groot aantal zieke hondjes verkocht en in een kort geding in 2007 stelde de voorzieningenrechter in Alkmaar de eiser in het gelijk. De handelaar ging hiertegen in hoger beroep. De Dierenbescherming wachtte de uitkomst hiervan niet af en ging over tot uitvoering van het vonnis van het kort geding.

In hoger beroep werd dit vonnis echter vernietigd. Daarna vorderde de handelaar in een nieuwe procedure een schadevergoeding van €485.637,60 van de Dierenbescherming. Hij verklaarde inkomsten te zijn misgelopen, omdat hij door de Dierenbescherming na het eerste kort geding werd genoodzaakt te stoppen met zijn handel. Ook zei hij materiële en immateriële schade te hebben geleden, vanwege de negatieve uitlatingen van de Dierenbescherming in de media over zijn handel in jonge hondjes.

De handelaar is helaas gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Maar de klachten die bij de Dierenbescherming over de handelaar werden gemeld, waren talrijk en ernstig. Daarom achtte het Hof de term ‘malafide hondenhandel’,  die de Dierenbescherming in de media gebruikte, niet onnodig grievend, beledigend of anderszins onrechtmatig. Op dit punt wees het Hof de gevorderde schadevergoeding dan ook af.

De Dierenbescherming zet haar strijd tegen de malafide hondenhandel onverminderd voort.

Bron: de Dierenbescherming ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde