Sinds 1 januari is het vangen, verstrikken en doden van haaien in de mariene wateren van de Amerikaanse staat Hawaï verboden. De nieuwe wet geldt voor alle haaiensoorten die voor de kust van Hawaï voorkomen.

Hawaï eerste staat VS die vangen van haaien verbiedt
Hawaï eerste staat VS die vangen van haaien verbiedt | Foto: Ben Birbeck/flickr CC BY 2.0

Brian Neilson van het Ministerie van Land en Natuurlijke Hulpbronnen (DLNR) geeft aan dat het ministerie zich bewust is van het grote belang van haaien voor het behoud van gezonde mariene ecosystemen. Dit belang wordt door middel van deze nieuwe wet erkend.

Uitzonderingen

Een aantal situaties wordt gezien als uitzonderingen op de wet. Haaien mogen bijvoorbeeld nog wel gevangen worden door mensen met speciale vergunningen, die zijn afgegeven door het DLNR. Het vangen van haaien buiten de zeegebieden behorende tot Hawaï is ook toegestaan met de vereiste documentatie. Daarnaast kunnen haaien nog gevangen worden als dit voor publieke veiligheidsdoeleinden gebeurt – mits dit geautoriseerd is door het DLNR – en uit zelfverdediging of ter verdediging van een ander.

Hawaï
Voor de kust van Hawaï worden vaak haaien gezien | Foto: publiek domein

Procedures

Het nieuwe verbod op haaienvangst is vanaf 1 januari van kracht gegaan, maar Neilson geeft aan dat het DLNR ‘nog werk te doen heeft voordat de wet volledig is geïmplementeerd’. Het ministerie zal binnenkort beginnen met de procedure voor de vaststelling van de openbare bestuursrechtelijke bepalingen ter uitvoering van de wet, met inbegrip van de invoering van een niet-commerciële vergunning voor het vangen van haaien.
.

Aanzienlijke straffen

Een overtreding van de nieuwe wet wordt gezien als een misdrijf en heeft aanzienlijke straffen tot gevolg. De boetes lopen op van 500 dollar bij de eerste overtreding, naar 2.000 dollar voor een tweede overtreding en 10.000 dollar voor een derde of volgende overtreding. Daarnaast wordt gesproken over een civiele boete van maximaal 10.000 dollar per overtreding en een administratieve boete van maximaal 10.000 dollar voor elke gevangen of verstrikt geraakte haai, levend of dood. Ook zal er sprake zijn van in beslagname van de gevangen haaien of delen daarvan, in beslagname van commerciële mariene vergunningen, het vaartuig en de visuitrusting.

Het DLNR raadt vissers aan om niet te vissen in gebieden waarvan het bekend is dat ze door haaien worden bezocht, met extra aandacht voor de gebieden waar jongen worden geboren. Het verbod is een eerste belangrijke stap naar het beëindigen van de haaienvangst. Helaas zijn er vooralsnog veel uitzonderingen mogelijk die gevoelig zijn voor malversatie.

Bron:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop