De effecten van de kernramp in Fukushima in maart 2011 zijn nog steeds merkbaar: in blauwvintonijnen voor de kust van Californië, zo’n 9.600 km van Japan verwijderd, werden sporen van radioactieve straling aangetroffen. Dit betekent dat er nog steeds radioactiviteit in het water in de omgeving van de kerncentrale aanwezig is en dat dit van invloed is op het zeeleven.

Blauwvintonijn - tonijnen
School blauwvintonijnen | Foto: Jeannot Kuenzel via Compfight cc

Radioactiviteit op reis

Tonijnen zijn migrerende vissen. Aangezien Japan en de Verenigde Staten beide aan de Stille Oceaan grenzen, wilden wetenschappers onderzoeken of de blauwvintonijnen terug zouden keren met sporen van radioactiviteit, als gevolg van de kernramp in Fukushima. Dit blijkt dus het geval te zijn. De hoeveelheid straling in de vissen zou dusdanig laag zijn, dat het geen effect heeft op de menselijke gezondheid.

Eet geen blauwvintonijn

Toch zou het beter zijn deze vis van het  menu te schrappen. Blauwvintonijnen worden al jaren met uitsterven bedreigd vanwege extreme overbevissing. De populatie in de Stille Oceaan is met zo’n 96% gedaald. Ondanks dit gegeven mag de vis nog steeds gevangen worden, wat funest is voor zowel de vissoort als het ecosysteem. Of de geconstateerde radioactiviteit een extra bedreiging is voor het voortbestaan van deze roofvis, is nog onbekend.

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde