Zevenentwintig illegaal gevangen dolfijnen zijn afgelopen week vrijgelaten bij de Salomonseilanden. De vrijlating is in gang gezet door het ministerie van Visserij in samenwerking met de Royal Solomon Islands Police Force (RSIPF). Volgens een rapport van het ministerie dat in oktober verscheen, werden de zeezoogdieren gehouden in drijvende kooien in Mbungana.

illegaal gevangen dolfijnen
27 dolfijnen bij de Salomonseilanden zijn vrijgetalen | Foto: Swamibu/flickr

De gevangenschap van de dolfijnen was zeer in tegenstrijd met de Fisheries Management Act 2015. Deze wet schrijft namelijk voor dat het verboden is om dolfijnen te exporteren én om ze gevangen te houden. De boete voor het plegen van dit strafbare feit is een hele dikke 50.000 euro of een gevangenisstraf van twee jaar (of beide).

Een paar dagen eerder werd ontdekt dat dolfijnen bij het eiland Kolombangara in een soortgelijke situatie verkeerden. Ook die dolfijnen zijn gelukkig weer vrijgelaten in de open oceaan. De organisatie The Dolphin Project, opgericht door Ric O’Barry, juicht de beslissing van de plaatselijke autoriteiten toe. Lincoln O’Barry, zoon van Ric, licht toe:

“Ons team zal doorgaan totdat er een permanent einde is gekomen aan de export en het slachten van dolfijnen.”

Ondanks toetreding tot de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 2007 (een verdrag dat onder andere bedoeld is om een einde te maken aan de illegale handel in wilde dieren), hebben de Salomonseilanden aangekondigd dat ze de niet-duurzame vangst en export van 100 dolfijnen per jaar goedkeuren. Hierdoor is de jacht op dolfijnen toegenomen en vindt er meer export plaats. The Dolphin Project probeert met voorlichtingsprogramma’s de bewoners van de Salomonseilanden meer te leren over dolfijnen. Steeds meer jagers zien in dat dolfijnen ook wezens met gevoel zijn en staan open voor het veranderen van de culturele traditie. Sommigen stoppen zelfs helemaal met de jacht.

Zie hier meer over dolfijnvangst bij de Salomonseilanden:

Blood Dolphin$ – Dolphin Trade in the Solomon Islands from Dolphin Project on Vimeo.

Bron ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen