Onderzoekers van het UMC St Radboud Nijmegen hebben ontdekt dat de veel voorkomende schimmel aspergillus fumigatus, die bij patiënten van wie het immuunsysteem is verzwakt de dodelijke longziekte aspergillose kan veroorzaken, resistent aan het worden is tegen schimmelbestrijders uit de groep van de azolen.

Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus ©Wikimedia Commons

In de negentiger jaren zijn deze azolen in Nederland geïntroduceerd om schimmels te bestrijden. Azolen worden toegepast in de land- en tuinbouw, maar ook in alledaagse materialen als leren stoelen, matrassen en badkamerverf. De mens krijgt dagelijks dus niet alleen de schimmel binnen, maar ook de azolen: restanten ervan zitten b.v. ook in wijn. De onderzoekers vermoeden dat de schimmel door mutaties resistent wordt, maar zeker is dit nog niet.

De resistentie wordt nu over de hele wereld aangetroffen, maar men vermoedt dat hij in Nederland is ontstaan, omdat juist in Nederland het gebruik van azolen tussen 1995 en 2007 bijna is verdubbeld, terwijl dit in andere EU-landen sterk is afgenomen.

De onderzoekers adviseren dat er aan de landbouwkant spoedig iets wordt gedaan, omdat in die bedrijftak verreweg de grootste hoeveelheid azolen wordt gebruikt.

Lees hier meer ©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande