Onderzoekers van het UMC St Radboud Nijmegen hebben ontdekt dat de veel voorkomende schimmel aspergillus fumigatus, die bij patiënten van wie het immuunsysteem is verzwakt de dodelijke longziekte aspergillose kan veroorzaken, resistent aan het worden is tegen schimmelbestrijders uit de groep van de azolen. In…