Bij Stichting Melief in Sögel, Duitsland, leven meer dan 1200 dieren. Bij Marc Winters en Lothar Vermeulen krijgen dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne en permanente plek. Bij Stichting Melief kunnen ze rustig oud worden. Onlangs werd de dierenfamilie uitgebreid met drie jonge geitenlammeren, gered van de geitenmelkindustrie.

geitenlammeren
Beer | ©Gnadenhof Melief

Eind februari ontvingen wij een e-mail van twee relatief nieuwe vegans, die graag een concreet verschil voor een aantal dieren wilden maken:

“Geachte mevrouw/meneer, tijdens het Vegfest afgelopen oktober in Utrecht kwamen wij Stichting Melief tegen. Wat een geweldig werk doen jullie! Wij denken al een tijd over het redden van 1 of 2 geiten of bokjes die gepland staan om afgevoerd te worden naar de slacht. Het simpelweg slachten omdat ze overbodig zijn geworden stuit ons enorm tegen de borst. Wij vinden dit niet kunnen en willen ze wegkopen bij de boer voordat ze op transport gaan. Helaas hebben wij geen ruimte om ze op te vangen (dan hadden we de hele boerderij al leeg gekocht:)). Zou het mogelijk zijn om ze in Sögel te plaatsen? Kunnen jullie ons en vooral de geitjes alsjeblieft helpen? Wij zouden zo graag hun levens redden…”

Dieren vrijkopen uit de industrie is een discussie apart. Voor ons weegt het verhaal dat we kunnen vertellen over de geitenmelkindustrie tegen iedereen, die vertederd naar de geitenlammeren kijkt, zwaarder dan dat je met je vraag het aanbod in stand zou houden. Want dat doen nu juist de gebruikers van geitenmelk(producten) en dat verhaal is nog bij veel te weinig mensen bekend. Daarom zegden we toe om een aantal jonge dieren een plek te bieden in onze permanente dierenopvang.

geitenlammeren
Fee | ©Gnadenhof Melief

Lammetjesmelk voor geitenkaas
Omdat het hier niet om concrete maar nog abstracte individuen in nood ging, en de redders eerst een plek voor de symbolische dieren zeker wilden stellen, moesten ze dus nog op zoek naar een boerderij met geitenlammetjes. Nu is het, als je eenmaal adressen hebt van geitenboerderijen, niet zo moeilijk om aan lammetjes te komen. Want om melk te kunnen blijven produceren krijgen de geiten ieder voorjaar gemiddeld twee lammeren. De laatste twee maanden van de dracht, meestal januari en februari, worden de geiten niet gemolken, dit heet ´droogstand´. Maar zodra de lammetjes geboren zijn en de biest bij hun moeder gedronken hebben, dit is de eerste melk na de geboorte die heel rijk aan voedingsstoffen en belangrijk voor het immuunsysteem van de lammetjes is, worden ze zo snel mogelijk bij de moeder weggehaald. Want vanaf dan is de melk niet meer voor de lammetjes, maar voor de geitenmelk en geitenkaas bestemd.

‘Nutteloze’ bokjes
Vanaf dan zijn sowieso alle bokjes nutteloos. Bij de geitjes wordt gekeken welke dieren de volwassen geiten met een verminderde melkgift kunnen gaan vervangen, zodat deze ook ‘opgeruimd’ kunnen worden. Zo ontstaat er een groep van uitgesorteerde bokjes, geitjes en oudere geiten die mee kunnen met de handelaar of rechtstreeks naar het slachthuis kunnen. Er zijn in Noord-Europa wel een aantal slachthuizen voor geiten, maar omdat de vraag naar geitenzuiglamsvlees in Mediterrane landen groot is, komt massaal levend vervoer naar Spanje of Frankrijk ook veelvuldig voor. In Spanje en Frankrijk is het traditie met Pasen geitenzuiglamsvlees te verorberen. De in Noord-Europa geslachte geitenlammeren worden vaak ingevroren in dozen verpakt en opgeslagen in afwachting van de grotere vraag in het hoogseizoen in het zuiden van Europa. Deze dieren hebben hebben een gemiddeld slachtgewicht van tussen de 5 en 7 kilogram.

geitenlammeren
Wolf | ©Gnadenhof Melief

Het koppel vond een geitenboerderij waar ze geitjes konden kopen, ‘om op hun weitje te gaan houden’. Voor de volledigheid is het misschien goed om er vooraf bij te zeggen dat het hier gaat om een bedrijf dat biologische kaas maakt en vele jaren ervaring heeft. Op de uitgekozen boerderij komen bokjes met en zonder hoorngroei ter wereld, maar de producent meldde dat een dierenarts de bokjes altijd nog zou kunnen onthoornen. Het advies was om diertjes van ouder dan 2 weken te nemen, omdat ze dan ook al hooi kunnen eten en ze minder kwetsbaar zijn. De geitenkaasproducent voert ze vanaf 2 weken verse koemelk van een boer uit de buurt en zegt dat poedermelk voor kalveren ook voor bokjes te gebruiken is. Er wordt gesuggereerd dat er mogelijk ook speciale melkpoeders voor geiten verkrijgbaar zijn…

Geitenstreken
We spraken met de 2 redders af wanneer ze de uitgesorteerde diertjes zouden gaan halen. Wij zorgden ervoor dat alles in huis was om te geitenlammeren zo goed mogelijk te voeren, zoals geschikte lammerenmelk, die door de op lammeren afgestemde samenstelling veel beter te verteren is dan de koemelk die ze tot dan kregen, en natuurlijk flesjes. Zo werden er een aantal weken geleden 3 geitjes het erf op gedragen door twee geëmotioneerde mensen, die zich er zeer van bewust waren dat ze voor twee bokjes en een geitje het grote verschil tussen leven en dood maakten en de rest hadden moeten achterlaten… Gelukkig zijn Fee, Beer en Wolf erg levenslustig en drinken ze tot nog toe, met in het begin een paar dips door verandering van voeding en omgeving (en dus ook bacteriën), gulzig hun flesjes leeg. Ze maken zich langzaam op om, als de lente doorzet, met zijn allen de verse wei op te gaan, met een, hopelijk lang, zorgeloos leven bij Melief in het vooruitzicht! Met deze actie hebben 3 anonieme diertjes een gezicht gekregen. Ze kunnen uitgroeien tot volwassen geiten, met het karakter dat ze met hun geboorte al hadden meegekregen, maar wat anders ongekend weer ten onder zou zijn gegaan. Nu zullen mensen hen leren kennen als 3 verschillende individuen met ieder zijn eigen geitenstreken.

Adoptieouders gezocht
Fee, Beer en Wolf zoeken nog adoptiefouders op afstand, zodat zij in hun leven verzekerd zijn van melkvoeding, hooi, stro, diergeneeskundige verzorging, hoefverzorging en anti-parasitaire middelen. Deze 3 uitverkoren geitjes kunnen jouw adoptiedier worden door €12,25 per maand over te maken op IBAN: NL48 TRIO 0212171445, BIC: TRIONL2U t.n.v. Stichting Melief, o.v.v. ‘adoptie’ en de naam van gekozen het geitje. Heel erg bedankt namens Fee, Beer en Wolf!

Volg Stichting Melief via:
Stichtingmelief.nl
facebook.com/GnadenhofMelief
instagram.com/GnadenhofMelief
twitter.com/GnadenhofMelief

Marc Winters, Gnadenhof Melief

@Animals Today