In opdracht van de gemeente Amsterdam is een speciaal door bewoners aangelegd bloemenlint bijna volledig weggemaaid. De zorgvuldig ingezaaide stukken stadsgroen, een samenwerking tussen buurtbewoners en de stadsecoloog, zijn vermoedelijk door miscommunicatie weggemaaid.

gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam maait bloemenlinten voor bijen weg | Foto: Pixabay

Volgens de lokale duurzaamheidsambassadeur, Marjolein Toonen, is de schade groot:

“Er is een klein stukje gespaard gebleven, maar verreweg het meeste is verdwenen. Zelfs in de door ons beheerde tuinen is gemaaid. Uitgerekend in de periode dat de bijen en hommels op zoek zijn naar honing. Ook de waardplanten voor de rupsen zijn weggemaaid. Dat scheelt dit jaar honderden, misschien wel duizenden vlinders.”

Ecologisch buurtproject

De bloemenlinten zijn onderdeel van een ecologisch buurtproject van de Groengroep Nieuw-Sloten. Eind 2020 kregen de bewoners van deze wijk in overleg met de stadsecoloog en het hoofd groen een aantal stukken groen in beheer. Langs de Antwerpenweg kwam een bloemenlint voor bijen en hommels, de zogenaamde Honey Highway, dat afgelopen winter is aangelegd door vrijwilligers. Maar ook de Honey Highway, evenals een ecolint dat twee groengebieden met elkaar verbindt, is weggemaaid.

En dat terwijl in het verleden duidelijke afspraken zijn gemaakt over het maaibeleid in Amsterdam, als onderdeel van plannen omtrent ecologisch beheer. In dit maaibeleid wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met of het maaisel wel of niet moet worden weggehaald, afhankelijk van de plek. “Soms wordt er gefaseerd gemaaid, zodat de achtergebleven kruiden een schuilplek bieden aan broedende vogels en insecten”, legt Toonen uit. Maar: “er zijn nu ook broedsels weggemaaid.”

Toonen heeft de gemeente meteen schriftelijk om uitleg gevraagd, maar wacht nog op antwoord. De duurzaamheidsambassadeur vermoedt dat er iets flink is misgegaan in de communicatie met het bedrijf dat in opdracht van de gemeente heeft gemaaid. Ook de Partij voor de Dieren spreekt van een verwoesting en wil opheldering van het stadsbestuur.

Het belang van bedachtzaam maaibeleid

Bedachtzaam maaibeleid is ontzettend belangrijk voor onder andere bijen en vlinders die het al zwaar genoeg hebben in stedelijk gebied. Niet alleen gefaseerd maaien is belangrijk, maar ook het type maaimachine geeft een grote impact op sterfte van bijvoorbeeld vlinders. De maaimachine die het vaakst bij bermbeheer worden ingezet, de klepelmaaier, veroorzaakt volgens de Vlinderstichting een gemiddelde sterfte van boven de tachtig procent. Maaibeleid dat met dit soort factoren rekening houdt is kortom van groot belang, maar, zoals Toonen concludeerde, “dan moet het wel goed worden uitgevoerd.”

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Meia van der Zee