Voortaan zijn sneeuwhazen een beschermde diersoort in Schotland. Gemiddeld werden jaarlijks zo´n 26.000 sneeuwhazen afgeschoten op landgoederen waar op hoenders wordt gejaagd. Ook mogen zeehonden niet meer worden geschoten door de visserij-industrie en krijgen politiehonden- en paarden meer bescherming.

sneeuwhazen
Schotse sneeuwhazen zijn voortaan beschermde dieren | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Leden van het Schotse parlement stemden vorige week unaniem voor de wet Animals and Wildlife (Penalties, Protections and Powers) (Schotland). Zowel wilde dieren als huisdieren (waaronder politiehonden- en paarden) worden hiermee beter beschermd. De meest ernstige gevallen van dierenmishandeling kunnen hiermee bestraft worden met een celstraf tot vijf jaar, een boete zonder maximum of allebei. Ook een toevoeging aan de wet om sneeuwhazen te classificeren als beschermde diersoort werd door een meerderheid aangenomen.

Onder de nieuwe wetgeving worden dieren beter beschermd. Zo worden zeehonden die een zalm in een kwekerij willen verschalken regelmatig afgeschoten: dit mag nu niet meer.

En tienduizenden sneeuwhazen op landerijen waar op hoenders wordt gejaagd worden jaarlijks gedood. Dit is nu verboden.

Campagnemanager van coalitie Revive, Max Wiszniewski, vertelde aan The Times op de dag van de stemming:

“Iconische sneeuwhazen zijn in aantal afgenomen en alleen legale bescherming kan voorkomen dat hun aantal verder daalt. Vandaag heeft het gezonde verstand gezegevierd.”

Je kunt je afvragen wat sneeuwhazen met de hoenderjacht te maken hebben. De dieren werden massaal gedood om het aantal af te schieten sneeuwhoenders voor jachtpartijen veilig te stellen. De jachtindustrie is namelijk in de (ongefundeerde) veronderstelling dat hazen ziektes kunnen overbrengen op hoenders, en daardoor het aantal vogels om op te jagen zal afnemen.

Uit een enquête van dierenwelzijnsorganisaties de League Against Cruel Sports Schotland en OneKind, beiden onderdeel van Revive, blijkt dat 83% van de Schotten van mening is dat het doden van sneeuwhazen of verboden zou moeten zijn, of gereguleerd moet worden.

Sneeuwhazen massaal afgeschoten in Schotland

Bron:

©Animals Today Angelique Lagarde