Honden en paarden zijn zeer verschillende dieren. Toch duiken er regelmatig filmpjes op YouTube op van honden en paarden die samen spelen. Onderzoekers analyseerden hun speelgedrag en kwamen tot de conclusie dat ze op dezelfde manier spelen en elkaars gezichtsuitdrukkingen kopiëren.

spelen
Hoe verschillend honden en paarden ook zijn, de manier waarop ze spelen blijkt vergelijkbaar te zijn |©Jean Louis Tosque via Pixabay

Spelen

Een hond die zijn speelmaatje wil uitnodigen, buigt met zijn voorpoten en kwispelt. Tijdens het spelen rennen, springen en stoeien ze met elkaar. Hier hebben ze vaak hun bek bij open, waardoor het lijkt alsof ze lachen. Nu tonen wetenschappers aan dat als paarden met een hond spelen, zij op een soortgelijke manier spelen. Ze hebben hun monden open en maken dezelfde soort bewegingen als de hond.

Imitatie

Het is opvallend dat de dieren elkaars gezichtsuitdrukkingen spiegelen tijdens het spelen. Dit fenomeen hangt af van de mate van tolerantie, aansluiting en bekendheid tussen speelmaatjes. De imitatie komt voor bij primaten, gedomesticeerde honden, stokstaartjes en honingberen. Maar er is nog nooit eerder gekeken naar het speelgedrag tussen twee diersoorten.

Domesticatie

Dat honden en paarden met elkaar kunnen opschieten, komt door eeuwen van domesticatie. Toch blijven de dieren vanuit een evolutionair perspectief roofdier en prooi. Paarden gaan dieren die op wolven lijken meestal uit de weg. Dat maakt het nog verrassender dat ze samen spelen. De resultaten van het onderzoek wijzen er op dat spelen universeel is onder diersoorten. Stoeien, rennen, jagen en springen zijn voor veel dieren erg vergelijkbaar.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Functie van spel

Het doel van spelen blijft een mysterie. Zo stellen sommigen dat spelen kan helpen bij de sociale ontwikkeling van jonge dieren. Het kan ook de jachtvaardigheden van jonge dieren ontwikkelen. Voor volwassen dieren is spelen misschien om te ontspannen of om gezond te blijven.

Onderzoek

In 2018 kreeg Elisabeth Palagi, een dierengedragstherapeut aan de Universiteit van Pisa, een YouTube-link van een hond en paard die samen speelden toegestuurd. Het viel haar op dat ze synchroon bewogen. Ze vroeg haar studenten filmpjes op te zoeken waarbij een hond en een paard samen spelen. Alle filmpjes werden geanalyseerd en uiteindelijk werden 20 uitgezocht voor het onderzoek. Palagi was vooral geïnteresseerd in de imitatie van gezichtsuitdrukkingen tussen de twee soorten.

https://www.youtube.com/watch?v=0q7hlkGUmcQ&feature=emb_logo

Speelsessie

Het team van Palagi analyseerde de speelsessies, die gemiddeld 79 seconden duurden. Steeds initieerde een dier het spel, waar het speelmaatje op reageerde. De dieren deden elkaar vaak na. Zo leek het soms alsof de dieren elkaar zouden bijten, maar deden ze dat niet. Ze sprongen, duwden of achtervolgden elkaar, of gingen op hun rug liggen rollen.

Palagi’s conclusie

De onderzoekers zijn tot de verrassende conclusie gekomen dat de dieren dezelfde tactieken gebruiken bij het spelen. Een mogelijke verklaring is dat beide dieren gedomesticeerd zijn en daardoor goed gezichtsuitdrukkingen herkennen van zowel hun eigen soort als die van mensen en andere dieren. Of, stelt Palagi, zetten de dieren hun instincten opzij voor wat plezier.

Bron:

©Animals Today Sophie Jongma