In Nederland leven zo’n 30 miljoen huisdieren. Om in kaart te brengen hoe deze dieren gehouden worden, heeft de Sophia-Vereeniging de Sophia HuisdierenEnquête ontwikkeld. Met de resultaten kunnen de voorlichtende activiteiten en campagnes aangescherpt worden waarmee huisdierenleed wordt voorkomen.

huisdierenenquête
Foto: EnriqueMendez / Foter.com / CC BY-NC-SA

Sociale huisvesting

De vragen die aan bod komen in de Sophia HuisdierenEnquête betreffen de sociale huisvesting van de meest gehouden huisdieren in Nederland: honden, katten, konijnen, cavia’s, ratten, hamsters, vogels en paarden. Wie eigenaar is van 1 of meer van deze huisdiersoorten, kan daarover alle vragen beantwoorden. Over de dieren die u niet bezit, hoeft u slechts 2 vragen in te vullen. Gemiddeld duurt deelname aan de enquête ongeveer 10 minuten.

Informatiebehoefte

De Sophia HuisdierenEnquête is bedoeld voor huisdiereigenaren, maar ook mensen die geen huisdier hebben worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de Sophia-Vereeniging in beeld krijgt op welke vlakken kennis ontbreekt. Op basis daarvan kunnen we onze dierenbeschermende activiteiten nog beter afstemmen op de informatiebehoefte.

Help mee!

De Sophia-Vereeniging zou het enorm waarderen als u even de tijd neemt om de Sophia HuisdierenEnquête in te vullen. U kunt ons helpen om nog meer mensen te bereiken door de enquête te verspreiden binnen uw netwerk en deze pagina door te sturen met onderstaande link. Op onze website vindt u meer informatie over de aanschaf en de verzorging van huisdieren. Met vragen over het gedrag van uw huisdier kunt u gratis terecht bij de deskundigen van de Sophia DierenSpreekuren.

Persbericht Sophia-Vereeniging