De frauduleuze puppyhandelaar De Meiboom in het Brabantse Diessen moet op last van de gemeente stoppen met de hondenhandel. Dat meldt de gemeente Hilvarenbeek – waar Diessen onder valt – naar aanleiding van een handhavingsverzoek door House of Animals. De gemeente heeft een dwangsom opgelegd van 8.800 euro per constatering, met een maximum van 52.800 euro, als De Meiboom niet binnen 3 maanden stopt met de hondenhandel.

Exit malafide puppyhandelaar De Meiboom
Exit malafide puppyhandelaar De Meiboom | Foto (illustratief): publiek domein

De Meiboom in Diessen is een van de grote Nederlandse handelaren in Oost-Europese broodfokpuppy’s. Hij importeerde in 2020 zeker 2.900 pups uit Hongarije, waar de hondjes in ‘puppyfabrieken’ onder erbarmelijke omstandigheden gefokt worden. Uit onderzoek van House of Animals blijkt dat veel puppy’s bij aankomst in Nederland nog te jong zijn, vaak ziek en niet of onvoldoende zijn ingeënt tegen onder meer rabiës (hondsdolheid). Er wordt gefraudeerd met hun paspoorten aangaande leeftijd, afkomst en verplichte inentingen. Bovendien bleek De Meiboom op basis van het bestemmingsplan op de vestigingslocatie helemaal geen honden te mogen verhandelen.

Puppy’s zoekgeraakt

Naast valsheid in geschrifte met hondenpaspoorten is vorig jaar een derde van de geïmporteerde puppy’s administratief zoekgeraakt. Van de 2.900 geïmporteerde pups werden 849 hondjes door De Meiboom afgemeld in het I&R-systeem (Identificatie en Registratie), maar daarna door niemand meer aangemeld. Het trieste vermoeden bestaat dat een deel van deze puppy’s bij aankomst in Nederland al dodelijk ziek was, of dat ze om andere redenen zijn overleden.
.

Waar zijn deze puppy’s gebleven?

.
Uit WOB-verzoeken door House of Animals blijkt dat de NVWA in 2020 zo’n 250 meldingen binnenkreeg over deze malafide hondenhandelaar. Over 49 puppy’s heeft de NVWA in Hongarije gemeld dat ze te jong waren, maar daarbij is het gebleven. De toezichthouder heeft niet verder ingegrepen, waardoor De Meiboom zonder belemmering kon doorgaan met zijn frauduleuze broodfokhandel.
.

NVWA faalt bij aanpak fraude puppyhandelaar

Hondenhandel niet toegestaan

Op papier noemt De Meiboom zich fokker en hondenpension, wat op die locatie is toegestaan, maar daar klopt in de praktijk niets van. In de toekenning van het handhavingsverzoek staat te lezen:

“Uit de bevindingen van de toezichthouder blijkt dat het onderhavige perceel en de daarbij behorende gebouwen niet gebruikt worden ten behoeve van een hondenpension of het fokken van honden als zijnde agrarische neventak. Er vindt enkel handel in honden plaats die van elders afkomstig zijn en op de onderhavige locatie worden verkocht. (…) De detailhandel die ter plaatse plaatsvindt is niet gerelateerd aan het dierenpension en/of fokkerij als agrarische neventak. De handel van honden is dus niet toegestaan.”

Eerder werd bekend dat een aantal net zo omstreden puppyhandelaren uit Lelystad, Chaam en Wijchen ook in strijd met het bestemmingsplan opereerde, wat op dezelfde wijze leidde tot een handhavingsverzoek door House of Animals. Ook hier hebben de puppyhandelaren hun activiteiten moeten staken. Karen Soeters, oprichter van House of Animals:

“Malafide hondenhandelaren kunnen vrij hun gang gaan in Nederland, want er wordt nauwelijks gehandhaafd op dierenwelzijn, noch of de activiteiten wel in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. House of Animals grijpt alles aan om een einde te maken aan de malafide puppyhandel in Nederland en bijt zich als een terriër vast in het realiseren van onze missie: de sluiting van alle foute puppyhandelaren in Nederland.”

Verkoop puppyhandelaar De Meiboom stagneert

Inmiddels zijn de prijzen van puppy’s bij De Meiboom flink gedaald, wat aangeeft dat de vraag afneemt en de handel aan het stagneren is. Onderstaande schermfoto’s van Marktplaats spreken boekdelen. De bedragen zijn in vergelijking met enkele weken terug bijna gehalveerd. Dit is overigens geen reden om er alsnog een puppy te halen, want malafide puppyhandelaar De Meiboom is niet te vertrouwen.

Exit voor malafide puppyhandelaar De Meiboom
De handel stagneert | Foto: screenshots Marktplaats

©AnimalsToday.nl | House of Animals