HaaienvinTot de familie van de zogenaamde requiemhaaien, die ook wel menshaaien of roofhaaien worden genoemd, behoren o.a. de Zwartpunthaai en de Australische zwartpunthaai. Deze danken hun naam aan de zwarte vinpunten. Zij komen in warme subtropische en tropische zeeën voor. In de Oost-Australische wateren zijn nu haaien waargenomen die een combinatie zijn van deze twee genoemde soorten: hun DNA bevat DNA van beide soorten.

Dat de Australische zwartpunthaai paart met de “normale” zwartpunthaai is een ontdekking die gevolgen heeft voor de hele haaienwereld, volgens Jess Morgan van de Universiteit van Queensland. “Het is zeer verrassend want niemand heeft ooit eerder bastaardhaaien gezien: het is absoluut ongebruikelijk; dit is evolutie in de praktijk” volgens Morgan.

Het lijkt er op alsof de populatie van 57 stuks,  die zijn waargenomen en waarin verschillende generaties vóórkomen, gezond is.

De vondst werd gedaan tijdens het inventariseren van haaienpopulaties aan de Australische oostkust waarbij sommige haaien die genetisch tot de ene soort behoorden het uiterlijk van de andere soort hadden.

De Australische zwartpunthaai is wat kleiner dan de normale zwartpunthaai en leeft in tropische wateren, terwijl de bastaarden zo’n 2000 km uit de kust, in veel koelere wateren, werden gevonden. Het lijkt er op dat de Australische zwartpunthaai door te kruisen met een soort die in de meer zuidelijk gelegen koelere wateren leeft, zijn nageslacht veilig stelt, mogelijk met het oog op temperatuursveranderingen in de oceaan. Hij vergroot zo zijn leefgebied van de tropische regionen naar meer gematigde gebieden.

Het is niet ondenkbaar dat de bastaard sterker zal blijken te zijn dan zijn zuivere Australische voorvaderen en dat hij deze overleeft.

Bron: Discovery News