Gans
Foto: iStock Photo

De Raad van State heeft de uitspraak van de Rechtbank Utrecht, waarbij het vergassen van grauwe ganzen, Canadese ganzen en brandganzen wordt verboden, bevestigd.

De Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen de ontheffing, die de provincie Utrecht hiervoor had verleend en wordt nu grotendeels in het gelijk gesteld. Grotendeels, omdat de Raad van State het niet eens is met het oordeel van de Rechtbank Utrecht dat ook de nijlgans tot de beschermde Europese vogelsoorten behoort.

De nijlgans is naar het oordeel van de Raad van State een exotische soort, die zich door menselijk handelen in Europa heeft kunnen vestigen. Daarmee valt de nijlgans buiten de bescherming van de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet.

Het vergassen van nijlganzen is daarom niet verboden. In de praktijk is dit echter nauwelijks mogelijk, omdat het vangen en vervolgens vergassen alleen toegepast kan worden op grote concentraties ganzen. Dat komt bij nijlganzen veel minder vaak voor dan bij andere soorten ganzen.

Ervaring uit het verleden leert dat het vergassen van ganzen op geen enkele manier zal bijdragen aan een oplossing voor een eventueel ganzenprobleem, ook niet rond Schiphol.

Bron: Faunabescherming