Vanaf vorige week is het schieten op vogels met loden kogels in alle wetlands in de Europese Unie verboden. Het verbod wordt door de Europese Unie een enorme mijlpaal genoemd. Jaarlijks sterven er in de EU namelijk naar schatting ongeveer een miljoen watervogels door loodvergiftiging. De wet geldt voor alle 27 EU-landen en daarnaast ook voor IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

loden kogels
EU verbiedt het schieten van vogels met loden kogels | Foto: publiek domein

Het verbod dat de Europese Commissie heeft ingesteld houdt in dat jagers niet-giftige kogels zoals staal, bismut of andere niet-giftige materialen moeten gebruiken in en binnen 100 meter van wetlands. Actievoerders zijn zeer te spreken over deze stap. Barbara Herrero, senior EU natuurbeleidsmedewerker bij BirdLife Europe, noemt de stap zelfs geweldig.

“Hoewel lood al tientallen jaren geleden uit verf, potloden en vrijwel alle andere producten is verbannen, was het nog steeds toegestaan ons gezamenlijke milieu te vergiftigen.”

Zij geeft aan dat de EU met dit verbod een belangrijk deel van het probleem aanpakt. Ook roept zij de EU-landen op ervoor te zorgen dat het verbod wordt gehandhaafd.

44.000 ton lood

In de EU komt jaarlijks 44.000 ton lood in het milieu terecht; hiervan is 57 procent afkomstig van de schietsport, 32 procent van de jacht en 11 procent van de visserij. Watervogels eten vermoedelijk het lood dat in de natuur terechtkomt, omdat ze het voor voedsel of grit aanzien, iets wat ze nodig hebben om voedsel te verteren. Aas- en roofvogels worden vergiftigd door het eten van de loden kogels in hun prooi. Deze besmetting circuleert door het hele ecosysteem. Vogels die het lood hebben binnengekregen worden verzwakt door de vrijgekomen gifstoffen en zijn dus vaker prooi van roofdieren, waardoor de loodvergiftiging zich verder verspreidt in het ecosysteem.

fazanten vrijgelaten
© Bert Kaufmann on Foter.com / CC BY-NC

Ook dr. Julia Newth van de Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) is blij met het bereiken van deze nieuwe mijlpaal.

“Loodkogels vervuilen de wetlands al meer dan een eeuw. Het is iets om te vieren, maar er is meer werk aan de winkel.”

Er moeten volgens haar nog meer beperkingen binnen de EU worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat lood helemaal uit de natuur verdwijnt.

Wetlands, die 11 procent van de EU uitmaken, bevatten veel voor de natuur belangrijke leefgebieden zoals estuaria, delta’s, rivieren, uiterwaarden, meren, zoetwatermoerassen, veengebieden en kunstmatige wetlands. Wetlands zijn belangrijk omdat ze zoet water bevatten en vasthouden. Ook herbergen wetlands een grote hoeveelheid aan beschermde vogels en andere diersoorten. Ambtenaren zoals de nationale politie of rangers die toezicht houden op beschermde gebieden, zullen moeten gaan controleren of mensen loden kogels blijven gebruiken. Ook moet er gekeken worden naar alternatieven zodat er niet langer gejaagd wordt op vogels.

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer