Bomen in regenwouden zijn welbekend voor het verwijderen van koolstofdioxide uit de lucht en het afgeven van zuurstof. Maar uit een nieuw onderzoek onder leiding van Stanford University blijkt dat niet alleen bomen een grote rol spelen in het zuiveren van de lucht, maar ook de bewoners van het regenwoud: de dieren.

koolstofkringloop
Diversiteit dierensoorten belangrijk voor koolstofkringloop | Foto: Pixabay

Eerdere onderzoeken suggereerden dat er een link zou bestaan tussen biodiversiteit en koolstofopslag; hoe meer soorten planten er in een bepaald ecosysteem zijn, hoe meer CO2 het lijkt te absorberen. Wetenschappers Mar Sobral en José Fragoso van de Stanford Universiteit, wilden meer weten over de rol die dieren spelen in de koolstofkringloop en startten een onderzoek.

Effect
Drie jaar lang deden zij in het Amazonegebied onderzoek naar diversiteit in dieren en het effect op de koolstofkringloop. In die drie jaar telden zij zo’n 218.000 individuele zoogdieren die behoorden tot 28 soorten. Ze namen meer dan 43.000 eetpatronen waar en identificeerden meer dan een miljoen gemalen voedselrestanten. Ook bekeken ze de koolstofconcentraties in de bodem en de boomafmetingen op honderden locaties. Uiteindelijk kwam er een patroon naar voren: meer zoogdiersoorten betekende dat meer koolstof in de bodem van het woud terechtkwam en in de stammen van de bomen.

koolstofkringloop
Niet alleen bomen spelen een grote rol in het zuiveren van de lucht | Foto: Pixabay

Biodiversiteit belangrijk
Dat dieren met voedselopname, spijsvertering, ademhaling en ontbinding onderdeel zijn van de koolstofkringloop wisten wetenschappers al langer. Het onderzoek van Mar Sobral en José Fragoso is echter het eerste onderzoek dat toont dat juist de biodiversiteit aan dieren belangrijk is, niet enkel de hoeveelheid dieren. Zo zeggen de auteurs:

“Als we koolstofopname willen verhogen, moeten we niet alleen werken aan het behouden van grote aantallen dieren, maar ook aan het behoud van veel verschillende diersoorten.”

Met dit onderzoek is nog een reden aan de lijst toegevoegd om alle prachtige, bijzondere en waardevolle diersoorten op deze planeet te beschermen.

Bronnen: Anthropocene Magazine, Science Daily ©AnimalsToday.nl Nadine van Wissen