Een tiende van het wereldwijde gletsjerijs zal zijn gesmolten tegen het midden van deze eeuw, zelfs als we erin slagen om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Het smelten van gletsjers zal zware gevolgen hebben voor dichtbevolkte rivierdelta’s, natuurgebieden en de zeespiegel.

gletsjerijs
Gletsjer in Zwitserland | Foto: publiek domein

Eerder deze maand schreven wij hier al over: klimaatverandering blijft een groot probleem. Het verband tussen de opwarming van de aarde en menselijk handelen is onmiskenbaar. Als de CO2-niveaus niet worden teruggedrongen, wordt de huidige manier van leven onhoudbaar.

gletsjerijs
Gletsjer in Alaska | Foto: publiek domein

Gletsjerijs smelt weg

Uit recent onderzoek blijkt dat het gletsjerijs dat zal smelten gelijk is aan 13.200 kubieke kilometer water. Een groot deel van dit zoete, op het land opgeslagen water, zal verloren gaan aan de zee. In sommige gebieden, waaronder Centraal Europa en Noord-Amerika, zal het gletsjerijs zelfs met meer dan de helft afnemen.

gletsjerijs
Mer de Glace | Foto: publiek domein

De tweede helft van deze eeuw

Gelukkig was één van de eerste acties van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten om middels een decreet weer toe te treden tot het Klimaatakkoord van Parijs. Dankzij deze meer ambitieuze klimaatplannen, ook in het Verenigd Koninkrijk en elders ter wereld, kan er nog invloed zijn op de tweede helft van deze eeuw. Ben Marzeion, glacioloog aan de Universiteit van Bremen zegt hierover:

“Wat we nu in de bergen zien is veroorzaakt door de broeikasgassen twee of drie decennia geleden.”

Glacier National Park
Glacier National Park | Foto: B.D.’s world/flickr

Op veel plekken is dit proces direct merkbaar, zoals het Glacier National Park in Montana (VS), dat in 1910 werd opgericht door president William Howard Taft. Toentertijd waren er zo’n 150 gletsjers in het gebied, vandaag de dag zijn dat er nog maar 30 – vaak zijn die ook nog eens met twee derde gekrompen.

Grinnel Glacier gletsjerijs
Grinnel Glacier in Glacier National Park (VS) 1938, 1981, 1998 en 2009 | Foto’s: publiek domein

In de komende decennia zullen de gletsjers in dit park naar voorspelling grotendeels of geheel verdwijnen. Daniel Farge, hoofdonderzoeker van de US Geological Survey (USGS), zegt hierover:

“Wat normaal gesproken gebeurt in een geologisch tijdperk gebeurt nu tijdens de spanne van een mensenleven.”

Enerzijds is dit slecht nieuws, omdat het voor veel gletsjerijs al te laat is, maar anderzijds kan het mensen er wel bewust van maken dat hoe wij nu handelen toch nog een positief effect kan hebben op de toekomst, de tweede helft van deze eeuw.

Bronnen:

Joe Biden pakt strijd tegen klimaatverandering op

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap