Goed nieuws voor de drie verschillende soorten bultrugwalvissen die de Pacifische oceaan hun huis noemen. Het stuk zee waarin zij zich bevinden is officieel beschermd. In duizenden kilometers veilige leefomgeving hoeven deze bedreigde dieren niet meer bang te zijn voor olielekken, visnetten en aanvaringen met schepen.

Officieel 186.842 km² oceaan beschermd voor bultrugwalvissen
Officieel 186.842 km² oceaan beschermd voor bultrugwalvissen | Foto: publiek domein

Al jaren proberen verschillende organisaties zoals Center for Biological Diversity, Wishtoyo Foundation, en Turtle Island Restoration Network de leefomgeving van de bultruggen te beschermen. Naar aanleiding van de Endangered Species Act spanden ze een rechtszaak aan. Winnen deden ze in 2019 al, maar Trump was toen nog aan de macht. Joe Biden heeft er nu voor gezorgd dat dit enorme stuk oceaan naast de kust van Californië een vrije plek is voor de bultruggen. De aangenomen wet die nu inwerking is gesteld, staat dat vóór of op 1 November 2025 geen enkel schippersboot meer mag vissen met gebruik van touw. De California Whale Entanglement Prevention Act is hier actief mee bezig om dit te bewerkstelligen. Catherine Kilduff, een advocaat bij het Center for Biological Diversity licht toe:

“Om de populaties van deze speelse, majestueuze walvissen aan de westkust te herstellen, hebben we verplichte snelheidsbeperkingen voor schepen nodig en de omschakeling van de dodelijke vangstvisserij in Californië naar touw lozen vissersboten.”

Eerste stappen worden gezet

Doordat de aarde opwarmt, het klimaat verandert en er steeds meer vis wordt gevangen zijn er over de hele wereld duizenden plekken nodig zoals deze. Alle dieren die zich bevinden in oceanen over de wereld verdienen zo’n beschermde plek. Zo gaan er geen diersoorten meer verloren en komen de onderwaterwerelden weer tot leven. World Wildlife Fund (WWF) maakt zich sterk voor dit soort beschermde zones in de zee, maar ook op land. Op de Galápagoseilanden gebruikt WWF toerisme als een hulpmiddel om de oceanen te beschermen. Ze gaan er in gesprek met de toerismebranche en promoten een meer duurzame manier van uitjes, ondernemingen en eetgelegenheden.

Officieel 186.842 km² oceaan beschermd voor bultrugwalvissen
Bultrug | Foto: publiek domein

Nederlandse bescherming

In Nederland zijn er soortgelijke wetten van kracht. Vanuit Natuurwerk Nederland wordt alles in de gaten gehouden en verbinden ze gebieden, op land en in zee, met elkaar. Het OSPAR (North East Atlantic Environment Strategy – pdf) platform zorgt voor afstemming tussen de omliggende landen van de Noordzee. Daarin staat vermeld wat er mogelijk is, zoals visserij, scheepvaart en windenergie opwerken en welke landen hier onderdeel van uitmaken. Daarnaast wordt de Waddenzee beschermd door het verdrag van Ramsar. Dit verdrag richt zich op het behoud van watergebieden van internationale betekenis. Dit verdrag dwingt de overheid plannen voor dit gebied op te stellen die het behoud ervan te bevorderen en verder uit te breiden. Ook de vogels en andere dieren die zich in dit gebied leven, worden hierdoor beschermd.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Maury Senden