Het gaat niet meer lang duren voordat de huiskraaien in Hoek van Holland officieel vogelvrij worden verklaard. De rechtbank heeft vrijdag besloten dat de dieren gedood mogen worden. De Faunabescherming had een rechtszaak aangespannen om het afschot tegen te houden maar dat is helaas niet gelukt. Er wordt nu in overweging genomen beroep aan te tekenen bij de Raad van State maar dat is een dure aangelegenheid dus het moet wel enige kans van slagen hebben.

huiskraaien
Foto: Wikimedia Commons

Sinds de jaren negentig resideren er rond het station van Hoek van Holland Indische huiskraaien. Mogelijk zijn ze als verstekelingen op een schip meegekomen uit Azië.  Uit een telling, die vorig jaar is gedaan zou de populatie uit zo’n 23 vogels bestaan. De provincie is bang dat die populatie verder zal groeien en andere vogels als kauwen en eksters zullen verjagen.

De Indische huiskraai staat sinds 2001 op de wettelijk vastgestelde lijst van beschermde inheemse diersoorten. Voor al deze diersoorten geldt de verplichting te streven naar een gunstige staat van instandhouding en is uitroeien onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Het verweer van de provincie, dat de huiskraai ‘per ongeluk’ op die lijst is gezet, vond eerder bij de rechter geen enkel gehoor.

Wanneer de provincie wil beginnen met het doden van de kraaien en wie de slachting gaat uitvoeren is nog niet bekend.

Bron: Rijnmond.nl ©PiepVandaag.nl