Het beruchte Gadhimai festival zal voortaan geen massale slachtpartij meer zijn, maar een ‘Gedenkwaardige viering van het leven.’ Eindelijk is besloten, dankzij de vele protesten wereldwijd, dat de volgende feesten een vredelievend karakter zullen hebben. Dit maakte de Gadhimai Temple Trust in Nepal bekend. 300 jaar lang vond om de vijf jaar het bloederige offerfeest plaats. Gedurende twee dagen werden zo’n half miljoen dieren gedood.

Waterbuffel
Foto: Jillian Stewart via Compfight cc

Bij de massale slachtpartij in het dorpje Bariryapur, dicht tegen de grens van India, werden elke vijf jaar ongeveer een half miljoen dieren gedood. Bij aanvang vonden twee ratten, twee duiven, een varken, een lam en een haan de dood. Daarna doodden de vele belangstellenden twee dagen lang vooral buffels, geiten, schapen en vogels door ze met scherpe hakmessen te onthoofden.

De dieren werden niet opgegeten, maar geofferd aan godin Gadhimai: de gelovigen denken dat het doden van de vele dieren ze voorspoed brengt en beschermt tegen het kwaad.

Het festival is afgelopen november definitief het laatste feest in traditionele vorm geweest. De Gadhimai Temple Trust heeft bekendgemaakt dat bloedvergieten tot het verleden behoort en er tijdens het volgende festival in 2019 geen dierenoffers plaats zullen vinden. Een geweldige overwinning voor dierenvrienden van over de hele wereld, die telkens weer protesteerden tegen deze massamoord. Miljoenen levens worden hierdoor voortaan gespaard.

Via deze link kun je de beheerders van de tempel bedanken voor hun gedenkwaardige beslissing.

In dit hartverwarmende filmpje probeert een Nepalees jongetje zijn geit te behoeden voor de gruwelijke slachtpartij en slaagt daar wonderwel in.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde