De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan de provincie Brabant over komst van een melkveehouderij in Ravels (Belgie). De partij maakt zich zorgen om de aantasting van de kwetsbare natuur van de Rovertse Heide en vervuiling van het stroomgebied van de Aa.

Megastal

De Partij voor de Dieren wil van de provincie Brabant weten of zij op de hoogte was van de bouw van de stallen en sleufsilo’s in de gemeente Ravels en of zij de komst wenselijk vindt. Verder wil de partij weten of de provincie bezwaar heeft gemaakt tegen de bouw van de stallen bij de provincie Ravels en of zij voornemens is om andere stappen te nemen om de melkveehouderij op deze locatie tegen te houden.

De partij voor de dieren vindt de komst van deze melkveehouderij onwenselijke en een inbreuk op de kwetsbare omgeving met aanzienlijke risico’s voor het milieu. Allereerst zijn er risico’s voor de kwetsbare natuur op de ‘Rovertse Heide’ door de uitstoot van ammoniak en stikstof uit mest. Om die reden moet voor de bouw van de twee stallen en drie sleufsilo’s een milieuvergunning worden verleend. Ten tweede bestaan er risico’s op het gebied van (water)vervuiling binnen het stroomgebied van de Aa doordat bij het buiten de oevers treden van de Aa extra fosfaten en nitraten het stroomgebied binnen kunnen komen.

U kunt de vragen hier inzien.

Bron ©PiepVandaag.nl