Wat gaat er met de Hedwigepolder gebeuren? Deze vraag heeft de laatste weken tot verhitte discussies geleid in de Kamer. Veel partijen plaatsen vraagtekens bij het nut van ontpoldering, enkele partijen vinden dat er geen andere mogelijkheid is dan ontpoldering omdat dit in de jaren geleden getekende Scheldeverdrag is afgesproken.

Hertogin Hedwigepolder
©WikiMedia Commons

Met het tekenen van dit verdrag verplichtte Nederland zich er namelijk toe het verlies aan natuur bij uitdiepping van de Westerschelde te compenseren. Dit zou gebeuren door de Hertogin Hedwigepolder terug te geven aan de natuur. Met name in Zeeland was hier echter grote weerstand tegen. Staatssecretaris Henk Bleker zocht daarom naar alternatieven. Zijn eerste alternatief wat inhield dat er buitendijkse maatregelen getroffen zouden worden, werd al snel door de Europese Commissie in Brussel verworpen. Met zijn tweede alternatief, waarin een derde van de Hedwigepolder, de Schorre- en Welzingepolder en een golfterrein in de Appelzak onder water gezet zouden worden, ging Brussel schoorvoetend akkoord.

Nu dreigt er echter alsnog niets te gebeuren want de PVV zou met Blekers tweede alternatief instemmen wanneer Zeeland middels een referendum zich had uitgesproken. Nu Zeeland kenbaar gemaakt heeft geen referendum te willen, geeft de PVV, haar stem niet. Zonder de stem van de PVV is er geen meerderheid in de Tweede Kamer en dreigt het dossier zeker nu, door de val van het kabinet, voor een jaar in de ijskast te verdwijnen.

Bron ©PiepVandaag Gijsbert van Gils