Alweer drie jaar geleden vond de afschuwelijke ramp met de Deepwater Horizon plaats, waarbij allerlei giftige stoffen en olie de Golf van Mexico instroomde. Tot op de dag van vandaag worden de gevolgen van deze ramp zwaar onderschat en dat blijkt zeker ook uit de naam die aan de ramp wordt gegeven, namelijk Gulf Spill, ofwel ‘morsen in de Golf’.

Toxic Gulf - Ocean Alliance

Tussen 20 april en 15 juli is er meer dan 760 miljoen liter ruwe olie in de golf van Mexico terecht gekomen. Dat kun je geen morsen meer noemen! Daar komt nog eens bij dat BP 7,5 miljoen liter chemische dispergeermiddel (Corexit) heeft gebuikt om de olie uiteen te laten vallen en te laten zinken. Dit heeft de situatie nog erger gemaakt want hierdoor is de olie niet alleen tot 52 keer giftiger geworden maar ook nog in de voedselketen terecht gekomen.

De Ocean Alliance bestudeert sinds 2010 de lange termijn effecten van de ramp in de Golf van Mexico en van het chemische dispergeermiddel dat BP heeft gebruikt.

De gegevens die sinds 2010 zijn verzameld met betrekking tot deze ramp zijn gegrond en uniek en het is enorm belangrijk dat Ocean Alliance dit werk kan blijven voortzetten. Daarom heeft zij de hulp van Sea Schepherd ingeroepen want al dit werk moet onder de aandacht worden gebracht.

Eén manier waarop dit wellicht kan worden bereikt is door een groepsvordering tegen BP en de fabrikanten van de oliedispergeermiddelen in te dienen – op grond van milieu-aantasting.

Van juni tot augustus 2013 zullen Sea Shepherd Nederland en Ocean Alliance, Operatie Toxic Gulf  ten uitvoer brengen aan boord van het onderzoeksschip Odyssey. Het doel is zoveel mogelijke  gegevens verzamelen over het milieu en de levensvormen in de Golf van Mexico.

Hiermee verwachten beiden organisaties bewijslast te verzamelen tegen de veroorzaker van de ramp, BP. Door het vastleggen van de gevolgen van de ramp moet ook duidelijk worden wat de desastreuze effecten zijn van het gebruik van chemische dispergeermiddelen. Deze worden namelijk  nu nog steeds ingezet.

Bron: Seashepherd.nl ©PiepVandaag.nl