Op maandag 4 mei in de avond werden in een weiland langs een wandelroute onderstaande beelden gemaakt van een ernstig verwaarloosd paard.


Onmiddellijk werd 144 gebeld die de melding zou doorgeven aan de meldkamer. Van de dierenpolitie was helaas niemand aanwezig dus er zou een ‘gewone’ politieagent naar toe gaan. ‘s Avonds belde de bezorgde melder weer met 144 en kreeg te horen dat de agent geconstateerd had dat de dieren er toch redelijk goed bij stonden.

De melder is geschokt en belt ‘s avonds weer met 144. Dit keer mag ze het beeldmateriaal toesturen. Op basis daarvan is besloten de Landelijke Inspectie Dienst van de Dierenbescherming in te lichten.

verwaarloosd paard
Het zwaar verwaarloosde paard.

Meer mankracht nodig
Hiermee wordt weer eens pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is dat de dierenpolitie niet alleen blijft bestaan maar ook meer mankracht krijgt. Een ‘gewone’ agent is duidelijk niet in staat een situatie waar dieren bij betrokken te zijn te beoordelen.

In eerste instantie zouden er 500 fulltime dierenagenten worden aangesteld. Dit aantal is niet gehaald en de dierenagenten worden nu opgeleid tot ‘taakaccenthouder’, waarbij het opsporen van dierenleed slechts een onderdeel is geworden van hun takenpakket. Dierenagenten worden steeds meer ingezet voor ander politiewerk en van de 160 dierenagenten blijkt dat de helft nauwelijks eraan toekomt om op meldingen van dierenmishandeling af te gaan.

Buurtbewoners
Overigens blijkt dat in het geval van deze paarden buurtbewoners al vanaf februari bezig zijn geweest de situatie van de paarden onder de aandacht te brengen. De 70-jarige eigenaar is een paardenhandelaar die zegt niet meer voor de dieren te kunnen zorgen. Inmiddels is het kreupele paard opgehaald, maar helaas is ons nog niet bekend wat het lot is van het dier. Wordt dus vervolgd.

©PiepVandaag.nl