De plenaire vergadering van de Constitutionele Conventie van Chili keurde afgelopen vrijdag het nieuwe wetsartikel goed, waarin dieren erkend zijn als wezens met gevoel. Met deze beslissing zullen dieren beschermd worden in het ontwerp van de nieuwe Chileense grondwet.

wezens met gevoel
Dieren beschouwd als wezens met gevoel in grondwet Chili | Foto: publiek domein

Chili krijgt een nieuwe grondwet en er wordt daarom veelvuldig vergaderd over welke wetten hierin moeten worden opgenomen. De toenemende zorg in het land over het welzijn van dieren, heeft ertoe geleid dat het dierenwelzijn in de nieuwe grondwet moet worden beschermd. Artikel (23) is vrijdag goedgekeurd met de vermelding van nummer 27 van het rapport van de Commissie van milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming, die dieren als wezens met gevoel zijn erkend. Daarbij zijn er in dezelfde stemming twee onderwerpen met betrekking tot het dierenwelzijn besproken. Het eerste was een voorstel voor de oprichting van een staatsorganisatie voor dierenbescherming. Dit voorstel werd verworpen. Het tweede werd goedgekeurd, waardoor de Staat en haar instanties voortaan onderwijs gericht op empathie en respect voor dieren zullen aanmoedigen. De nieuwe artikelen zullen worden opgenomen in het ontwerp van de nieuwe grondwet.

De nieuwe grondwet zou er als volgt uitzien:

“Artikel 23. Van dieren. Dieren zijn onderworpen aan speciale bescherming. De Staat zal hen beschermen, hun gevoel en het recht op een leven zonder mishandeling erkennend.”

“De Staat en haar instanties bevorderen onderwijs op basis van empathie en respect voor dieren.”

“Artikel 23B. De Staat beschermt de biodiversiteit en moet de habitat van in het wild levende inheemse soorten beschermen, in stand houden en herstellen, in zodanige omvang en verspreiding dat zij de levensvatbaarheid van populaties adequaat in stand houdt en de voorwaarden voor hun overleving en het niet-uitsterven waarborgt.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools