De verwachte groei van plasticvervuiling in grote delen van onze oceanen heeft tegen het eind van deze eeuw onherstelbare ecologische gevolgen als nu geen actie wordt ondernomen om het gebruik en de productie van plastic terug te dringen. De productie van plastic zal rond 2040 naar verwachting meer dan verdubbelen, waardoor het plastic afval in de oceaan tegen 2050 verviervoudigt.

plastic
Dichtgeslibde oceanen door plastic in 2050 | Foto: Ingrid Taylar Flickr via Compfight cc

Dit concludeert het Wereld Natuur Fonds in het nieuwe rapport: ‘Impacts of plastic pollution in the ocean on marine species, biodiversity and ecosystems’. Het Alfred Wegener Instituut heeft voor WWF 2.592 studies geanalyseerd op impact van plasticvervuiling op het leven in zee en ecosystemen. Vooral kwetsbare natuur zoals koraalriffen en mangrovebossen lijden er zwaar onder. Uit het overzichtsrapport blijkt dat in mariene gebieden, met een oppervlakte vergelijkbaar met alle EU-landen, de ecologische grenzen van microplasticconcentraties tegen het eind van deze eeuw zullen zijn overschreden.

In enkele hotspots van plastic afval zoals de Middellandse Zee, de Oost-Chinese en de Gele Zee en de Noordelijke IJszee zijn de drempelwaarden al gepasseerd. De drempelwaarde van 1,21 x 105 items per kubieke meter.

Grote impact op dieren

Tot nu toe is bekend dat 2.144 diersoorten de gevolgen ondervinden van plastic in hun leefomgeving. Geschat wordt dat 90 procent van de zeevogels en 52 procent van de zeeschildpadden plastic binnen heeft gekregen. Dit varieert van stukjes plastic in de maag, plasticafval dat om de nek van een dier vastzit tot weekmakers in het bloed. Ook cruciale ecosystemen zoals koraalriffen en mangroves lopen groot gevaar door vervuiling.

Roep om bindend VN-verdrag

Oskar de Roos, plasticexpert bij WWF-NL:

“Uit alle onderzoeken blijkt dat plastic afval in oceanen een onomkeerbaar proces is. Als we niet snel ingrijpen zijn de gevolgen van plasticvervuiling niet te overzien. Overheden, het bedrijfsleven en de samenleving kunnen het probleem alleen samen oplossen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het verbieden van wegwerpplastic, alternatieven voor plastic promoten en plasticproducten beter recyclebaar maken. En echt noodzakelijk: We hebben een stevig wereldwijd VN-verdrag tegen plasticvervuiling nodig.”

Petitie

De publieke druk om bindende afspraken te maken is groot. Inmiddels hebben wereldwijd ruim twee miljoen mensen de WWF-petitie voor een plasticverdrag getekend. Ook hebben 100 grote bedrijven, meer dan 700 maatschappelijke organisaties en 156 landen zich uitgesproken voor een verdrag. Tekenen kan nog!

Van 28 februari tot 3 maart staat de onderhandeling over een ambitieus en bindend VN-verdrag om plasticvervuiling te stoppen op de agenda van de top van het VN-Milieuprogramma dat in Nairobi plaatsvindt.

Bron: