Het controversiële dierenasiel op Curaçao gaat haar deuren sluiten. Het asiel van de lokale dierenbescherming was de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws, vanwege het onrechtmatig doden van honden door gebrek aan opvangplaatsen.

Controversieel dierenasiel op Curaçao moet sluiten
Zwerfhond op Curaçao krijgt eten dankzij donateurs en vrijwilligers | Foto: House of Animals

Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) krijgt subsidie van de overheid en van het Curaçao´s Toeristenbureau (CTB) voor de handhaving van het zwerfdierenprobleem waarmee het eiland al jaren kampt. De Stichting zegt de operationele kosten niet te kunnen dekken en zal zich daarom voortaan slechts nog richten op de uitvoering en coördinatie van sterilisatie- en educatieprogramma´s. Voor de viervoeters die zich nu nog in het asiel bevinden, wordt met spoed naar opvang gezocht.
.

Gezonde adoptiehond Teddy gedood door Dierenbescherming Curaçao

Gebroken beloftes

In 2021 kreeg de SDBC een flinke subsidie voor de bouw van een opvangcentrum, ter uitbreiding van het dierenasiel dat een groot gebrek aan opvangplaatsen had. Alhoewel het dierenasiel op Curaçao in 2023 aan House of Animals meldde dat de nieuwe opvang vrijwel af was maar nog niet in gebruik vanwege een probleem met de aanleg van een drinkwaterleiding, bleek de zogenaamde opvang slechts een wild begroeid terrein te zijn. Er stonden wat losse containers en het terrein had een eenvoudige omheining die bovendien kapot was.
.

Update: Dierenbescherming Curaçao kreeg opdracht opvangcentrum voor zwerfdieren te bouwen

.
Dit grote en prijzige project, dat zowel door de overheid als door het CTB is bekostigd, moest een oplossing bieden aan het zwerfdierenprobleem op het eiland. Opvallend genoeg stelt de SDBC dat de stichting nu gedwongen is in zijn totaliteit te stoppen met het dierenasiel, vanwege financiële tekortkomingen. Men geeft zelfs verschillende dierenwelzijnsorganisaties de schuld van de verminderde toestroom van donaties. Voorzitter van de SDBC Maria Garcia:

“…de inkomsten van donaties zijn de laatste jaren drastisch teruggelopen, onder andere door onrechtvaardige aanvallen van enkele andere organisaties die de dieren en zichzelf helpen, maar niet de Curaçaose gemeenschap, zoals de SDBC al jaren doet.”

Ongeoorloofd euthanasiebeleid

Vorig jaar boden oprichtster van House of Animals Karen Soeters samen met dierenarts Piet Hellemans de petitie ´Stop het doden van honden en katten op Curaçao´ aan in Den Haag.
.

Curaçaose dierenbescherming gaat honden en katten doden

.
De petitie werd overhandigd aan de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en later dinsdag aan premier Gilmar Pisas van Curaçao, namens de deelnemende organisaties Feed Friends Foundation, Stichting Dog Curaçao, Stichting Dierenhulp, Rescue Paws Curaçao, TES en Alle Hadoc. De petitie was gestart vanwege de buitengewoon choquerende en onethische aanpak van de SDBC om de grote aantal zwerfdieren te handhaven.
.

12.360 steunbetuigingen tegen doden zwerfdieren op Curaçao

.
De Curaçaose dierenbescherming zei destijds wegens gebrek aan opvang dieren een spuitje te geven, zonder de bij de wet vastgestelde wachtperiode te respecteren. Door dit euthanasiebeleid zijn vele gezonde honden niet alleen vroegtijdig, maar ook onnodig gedood. Iets wat het controversiële beleid nog droeviger maakte, was dat verschillende dierenwelzijnsorganisatie op het tropische eiland hun steun hadden aangeboden bij de handhaving van zwerfdieren.
.

Massaal vangen en doden zwerfdieren Curaçao van de baan

Straatdieren op Curaçao

Curaçao kampt al decennia met vele kolonies van zwerfkatten en -honden. Het gaat hier om duizenden individuen. Lokale dierenwelzijnsorganisaties – in tegenstelling tot de SDBC – pleiten al jaren voor een TNR-beleid, waarbij straatdieren worden gevangen, gesteriliseerd en weer teruggezet. Deze methode blijkt de meeste effectieve manier om zwerfkolonies drastisch terug te dringen. En bovendien de meest ethische. Karen Soeters van House of Animals:

“Het doden van dieren is nooit een oplossing.”

Bron:

Kijk hier de documentaire: ‘Lost in Paradise: The Dogs of Curaçao’

©AnimalsToday.nl Jennie Cools