Eind april zijn vijf korhoenders uit Zweden ingevlogen en uitgezet op de Sallandse Heuvelrug. Deze maatregel zou de daar aanwezige sterk afgenomen populatie voorzien van vers bloed. Inmiddels zijn 3 van deze 5 Zweedse dieren ook weer gestorven.

Korhoen
©IVNVechtplassen.org

Deze poging leek geslaagd te zijn omdat er in de maanden mei en juni voldoende nesten met eieren werden gevonden. Kuikens kwamen hier ook uit, 28 in totaal. Echter bleek ongeveer een week na uitkomst geen enkel kuiken nog in leven. Onderzoekers denken dat de kuikens zo’n 3 dagen kunnen teren op de voedselreserve uit het ei, maar dat de diertjes daarna geen voedsel meer kunnen vinden of binnenkrijgen. Op een aantal met moeite teruggevonden kuikens zal sectie worden verricht om de doodsoorzaak te achterhalen. Volgens Staatsbosbeheer bewijst het grote aantal nesten wel dat in de volwassen populatie nog voldoende potentie zit.

De Faunabescherming was fel tegen het plan om Zweedse Korhoenders bij te plaatsen. Met het plan van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer om het Nederlandse korhoen te redden, wordt in het ergste geval het tegenovergestelde bereikt. De Zweedse hoenders hebben een heel ander eetpatroon, een heel ander verendek en bovendien andere genen. Wanneer een Zweeds haantje paart met een Nederlandse hen, sterft de unieke ondersoort die wij kennen alsnog uit.

Bron ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.