De emissies van koolstof gedurende grote bosbranden in het Amazonegebied zijn veel hoger dan verwacht. Tijdens El Niño in 2015 en 2016 zou de CO2-uitstoot wel vier keer hoger zijn dan gevreesd.

Bosbranden
CO2-uitstoot bosbranden Amazonegebied veel hoger dan verwacht | Foto: Peter J Wilson via Compfight cc

El Niño
In de oostelijke Grote Oceaan langs de evenaar komt in sommige jaren een sterke temperatuursverhoging van het normaal koele zeewater voor. Deze verhoging is van invloed op het weer in grote delen van de wereld, waaronder soms ook Europa. Dit verschijnsel wordt El Niño genoemd (De Kleine Jongen). In een onderzoek dat gepubliceerd is in Philosophical Transactions of the Royal Society B, werd een regio van 6,5 miljoen hectare in het Amazonegebied onderzocht. Hiervan zou één miljoen hectare aan primair en secundair bos verloren zijn gegaan in bosbranden gedurende de periode waarin El Niño actief was in 2015-2016.

Dit gebied beslaat nog niet eens 0,2% van de totale oppervlakte van het Amazonegebied in Brazilië. Maar deze bosbranden hebben geleid tot een onmiddellijke CO2-uitstoot van meer dan 30 miljoen ton, drie tot vier keer hoger dan vergelijkbare schattingen afkomstig uit databanken over de globale CO2-uitstoot in bosbranden.

Amazonegebied
Amazonegebied | Foto: Estefanía Pampín Zuidmeer\AnimalsToday.nl

Kieran Withey, onderzoeker aan de Universiteit van Lancaster:

“Niet gecontroleerde bosbranden in tropische wouden gedurende periodes van extreme droogte zijn een grote bron van CO2-uitstoot. Bij dergelijke bosbranden worden bladeren en fijne overblijfselen van hout volledig verbrand, maar massief hout alleen gedeeltelijk. Dit leidt tot een onmiddellijke en zeer hoge CO2-uitstoot. Dit onderzoek richt zich alleen op 0,7% van de oppervlakte van Brazilië, maar de CO2-uitstoot correspondeert met 6% van de jaarlijke CO2-uitstoot van heel Brazilië in 2014.”

Volgens Professor Jos Barlow, van de Universiteit van Lancaster, kunnen maar weinig bomen dergelijke bosbranden overleven. Het oerwoud in het Amazonegebied is evolutionair gezien niet voorbereid op deze bedreiging. Hoewel overlevende bomen sneller zullen groeien in verbrande bossen, zal dit geen compensatie zijn voor de hoge uitstoot van CO2 bij bosbranden.

Menselijke activiteit
Het Amazonegebied is veel gevoeliger geworden voor bosbranden door menselijke activiteit. De kap van bomen zorgt ervoor dat het bladerdak van het Amazonegebied op veel plaatsen uitgedund raakt. De vegetatie op de grond staat daardoor meer bloot aan zonlicht en droogt uit, zodat de kans op bosbranden toeneemt.

Bron ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer