De walvissoort bultrug is bezig met een opmerkelijke terugkeer in de Stille Oceaan. Het gaat zo goed dat het dier zelfs wellicht van de Amerikaanse lijst van bedreigde diersoorten kan worden gehaald, al is de vraag of dat echt wenselijk is.

Bultrug - Stille Oceaan
Foto: Wikimedia Commons

De commerciële walvisjacht zorgde er midden jaren zestig voor dat er minder dan 1.400 bultruggen leefden in de Stille Oceaan. De Verenigde Staten plaatsten de diersoort derhalve op de lijst van bedreigde soorten van het oceaanagentschap NOAA, wat een verbod op de jacht inhield.

Dit had effect en de bultrugpopulatie begon aan herstel. Vandaag de dag zijn er naar schatting zo’n 20.000 exemplaren te vinden in de wateren tussen Oost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

Van de lijst?

In 1996 al kreeg de bultrug al een minder slechte quotering en promoveerde op de lijst van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. Nu gaan steeds meer stemmen op de diersoort van de lijst af te halen.

Onder andere de Hawaii Fishermen’s Alliance zou dat graag zien, niet omdat ze walvisjacht bepleiten, benadrukken zij, maar omdat ze de lijst van bedreigde soorten in overeenstemming met de realiteit willen laten zijn. Op de NOAA-lijst staan 2140 planten- en diersoorten, waarvan driekwart in de Verenigde Staten en diens wateren voorkomen. In 1994 werd voor het laatst een soort van de lijst geschrapt, de grijze walvis ging het toen om.

Populaties doen het overal relatief goed

De bultrug doet het ook in de andere oceanen relatief goed. Zo leven er in de Noordelijke Atlantische Oceaan zo’n 11.500 en in de oceanen van het zuidelijk halfrond 25.000, al is er minder exacte informatie bekend over deze populaties.

Bron: AD.nl ©PiepVandaag.nl