Hoewel de Britse regering de toezegging heeft gedaan om langeafstandstransporten te verbieden, zijn er sinds vorige zomer bijna 2000 schapen per veewagen vervoerd naar Bulgarije en Hongarije. Een reis van zo´n 3200 kilometer.

transport
Langeafstandstransporten van schapen vanuit Engeland naar Oost-Europa gaan voorlopig nog gewoon door | ©Angelique Lagarde/Animals Today

Het is een van de onderdelen van het Animal Welfare Action Plan van de Britse Conservatieven: vee moet geslacht gaan worden in het dichtstbijzijnde slachthuis. Een lange reis van het Verenigd Koninkrijk naar Bulgarije en Hongarije om schapen vet te mesten en te slachten, pas niet in dit beleid. 50 lange uren zijn de dieren onderweg naar Oost-Europa, terwijl de meeste schapen die naar het buitenland gaan, in Frankrijk en Nederland geslacht worden. Tijdens dit lange transport raken veel op elkaar gepakte dieren uitgeput en uitgedroogd.

Nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, krijgt het land meer ruimte om eigen regels op het gebied van veevervoer te gaan handhaven. Al twee jaar belooft de regering echter om de regels voor de export van levend vee aan te passen na Brexit, maar duidelijke richtlijnen zijn nog steeds niet gepubliceerd.

Einde van langeafstandstransporten Brits vee in zicht na Brexit

In maart nog zijn 900 schapen via de havenplaats Ramsgate naar Hongarije verscheept, met tot zo’n 350 schapen per vrachtwagen over 3 verdiepingen. In augustus werden 284 schapen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Hongarije vervoerd en zowel in oktober als november 300 schapen naar Bulgarije. Peter Stevenson van Compassion in World Farming (CIWF) sprak hierover met een verslaggever van The Times:

“Ik ben ervan geschrokken dat Britse schapen nu helemaal naar Hongarije en Bulgarije worden geëxporteerd. Zulke lange reizen zijn inhumaan. Boeren die hun schapen naar zulke verre landen vervoeren zouden geen recht meer mogen hebben op subsidie. Dat het de regering niet lukt om een einde te maken aan de export van levend vee, ondanks dat zij aangeeft dit te willen doen, is een enorme teleurstelling.”

Volgens Phil Stocker, algemeen directeur van de National Sheep Association, blijkt uit onderzoek dat schapen tijdens langeafstandstransporten minimale stress ervaren, als de regels worden gevolgd, waaronder het aanhouden van de gestelde rustperioden. Volgens deze regels dienen de dieren na 14 uur rijden een uur rust te krijgen, maar dit kan ook in de vrachtwagen zelf zijn. Daarna mogen ze voor weer 14 uur worden vervoerd. Na 28 uur rijden moeten ze uit de vrachtwagen en 24 uur rusten voor ze weer vervoerd mogen worden en de reisfase van 14 uur weer begint. Deze cyclus mag meermaals herhaald worden, wat betekent dat transport over een lange afstand mogelijk is.

04De vervoerder dient een logboek bij te houden waarin aangegeven is dat de regels in acht zijn genomen. Maar dit kan niet altijd worden aangetoond. Volgens Eyes on Animals is er geen logboek van het transport in maart naar Hongarije. De dierenwelzijnsorganisatie heeft hierop het Animal and Plant Health Agency (APHA) ingeschakeld, het agentschap van het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA), om het vervoersbedrijf hierop aan te spreken om alsnog de gegevens boven water te krijgen.

Helaas zijn langeafstandstransporten nog lang niet van de baan. Een woordvoerder van DEFRA geeft aan:

“De regering heeft toegezegd het welzijn van dieren tijdens transport te verbeteren en te lange reizen voor vetmesten en slacht te beëindigen. Te zijner tijd zal hierover een openbare raadpleging plaatsvinden.”

Bron:

©Animals Today Angelique Lagarde