Tijdens een internationale klimaattop afgelopen week beloofde de Braziliaanse president Jair Bolsonaro om meer geld uit te trekken voor het milieu. Een dag later gaf hij echter goedkeuring voor een bezuiniging van 24 procent op het milieubudget voor dit jaar.

regenwoud
Bolsonaro schrapt kwart milieubudget Brazilië na klimaattop | Foto: Pixabay

Toezegging tijdens klimaattop

De belofte om meer geld uit te trekken voor het milieu deed Bolsonaro tijdens de virtuele klimaattop met internationale leiders, georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden. De rechts-populistische president beloofde dat hij het milieubudget zou verdubbelen voor de handhaving van klimaatwetgeving en om te zorgen dat er voor 2030 een einde aan de illegale ontbossing in Brazilië komt. Voor even leek dit op een koerswijziging van zijn milieubeleid.

Bezuiniging op milieubudget

Nog geen 24 uur later zette Bolsonaro echter zijn handtekening onder de Braziliaanse overheidsbegroting voor 2021, waarin ten opzichte van het afgelopen jaar 24 procent minder milieubudget is opgenomen. De begroting bestemd voor het ministerie van Milieu en onderliggende agentschappen is omgerekend 302 miljoen euro, terwijl dit in 2020 nog ongeveer 392 miljoen euro was. Alleen onder strikte voorwaarden kan gedurende het jaar nog besloten worden om van de begroting af te wijken om bijvoorbeeld meer geld uit te geven.

Twijfels en weerstand

Rodrigo Agostinho, een parlementariër die strijdt tegen klimaatverandering, vond het signaal dat Bolsonaro gaf met zijn toespraak niet voldoende. Hij is daarmee niet de enige die twijfelt aan de beloftes van de president. Marco Astrini, de baas van het Braziliaanse klimaatobservatorium, zegt dat de belofte van Bolsonaro een leugen is. Het milieubudget is op dit moment het laagste van de afgelopen twintig jaar. Ook Marcelo Freixo, een van de felste oppositieleiders in het parlement, heeft geen goed woord over voor wat Bolsonaro tijdens de klimaattop heeft gezegd, namelijk dat Brazilië de milieuorganisaties aan het versterken is. Hier zijn de mensen bij de toezichtsorganen zoals Ibama, ICMBio en de Federale Politie het niet mee eens. Niet lang geleden is het hoofd van de politie in het Amazonegebied uit zijn functie gezet. Hij zette zich in voor bescherming van de inheemse bevolking en tegen de illegale houtkap.

Gevolgen voor het milieu

In 2019 is Bolsonaro als president aangetreden en sindsdien heeft hij laten blijken geen voorstander te zijn van milieubescherming. Wel is hij voorstander van mijn- en landbouw in natuurreservaten en inheemse gebieden. De regelingen die de ontbossing en het verbranden van bosgebied moeten voorkomen zijn versoepeld en op controlerende instanties zoals Ibama is fors bezuinigd. Ondertussen zijn de ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied alleen maar toegenomen, zo blijkt ook uit satellietgegevens. Voor de ontbossing geldt een toename van 9,5 procent in een jaar tijd, wat gelijk staat aan een gebied zo groot als Jamaica.

Meer nadelige gevolgen voor Brazilië

De tegenstrijdige berichten van Bolsonaro kunnen Brazilië duur komen te staan. De zorgen om milieu- en mensenrechten veroorzaken een verzet tegen het vrijhandelsakkoord tussen de MERCOSUR-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en de Europese Unie). Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door de parlementen van de lidstaten. Europa is een interessante markt voor de landbouw in Brazilië, maar zonder verdrag is er sprake van fikse invoertarieven op de producten en deze worden ook maar beperkt binnengelaten. Uiteindelijk zal dit de Braziliaanse agrosector dus geld kosten. Daarnaast is ook de relatie met de Verenigde Staten onder druk komen te staan.

Bronnen:

Bolsonaro wil geld zien voor stoppen illegale houtkap in 2030

©AnimalsToday.nl Annick Koopman