Bij een 3,5 jaar oude hond is het blauwtongvirus aangetoond. Het dier woonde op een veehouderijbedrijf in Nederland met zowel runderen als schapen. Blauwtong bij een hond is uiterst zeldzaam. Wat opvalt is dat de ziekte vooral drachtige honden lijkt te treffen.

Blauwtongvirus bij hond in Nederland
Blauwtongvirus vastgesteld bij hond in Nederland | Foto : publiek domein

Onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR, onderdeel van Wageningen University & Research) toonde aan dat het dier besmet was met blauwtongvirus type BTV-3/NET2023, hetzelfde virustype dat momenteel ook bij schapen en runderen wordt aangetroffen in Nederland. De hond was ernstig ziek en verloor vroegtijdig haar pups. Ook had ze last van benauwdheid, longoedeem, sterke vermagering en sloomheid. Op basis van de symptomen meldde de dierenarts een verdenking van blauwtong bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het WBVR onderzocht vervolgens monsters van de zieke hond. Het virus werd inderdaad aangetroffen, en bevestigd door verdere PCR-testen. De test op de ziekte Brucella spp bleek negatief. Melle Holwerda, onderzoeker in Wageningen en gespecialiseerd in virusdierziekten:

“Blauwtong bij honden komt echt maar heel zelden voor. In de wetenschappelijke literatuur zijn enkele anekdotische gevallen van blauwtong geïnfecteerde honden gerapporteerd. De waarnemingen zijn niet rasspecifiek. Wat wel opvalt, is dat het in vrijwel alle gevallen drachtige honden betreft. Ook de geïnfecteerde hond in Nederland was drachtig.”

Blauwtongvirus besmettingsroute

Hoe het virus zich verspreidt bij honden is weinig bekend. Wetenschappelijke literatuur biedt hierover nog weinig aanknopingspunten. De getroffen hond woonde op een veehouderijbedrijf en kon daar vrij rondlopen. Het dier had toegang tot de stallen en voergangen, en eventueel tot biest (eerste melk na een geboorte) of een nageboorte. Op het moment dat de hond ernstig ziek werd, was de veehouderij nog niet als een met blauwtong besmet bedrijf bekend bij de NVWA. Dierenartsen van de NVWA en Gezondheidsdienst Dieren (Royal GD) bezochten het bedrijf en troffen geen zieke runderen of schapen aan. Het virus was echter wel aanwezig op het bedrijf. Het werd aangetroffen in bloedmonsters van twee runderen.

Vastgesteld bij een hond

Het blauwtongvirus wordt sporadisch bij honden aangetroffen, en ook in andere wilde carnivoren. Onderzoekers denken dat het virus wordt overgedragen door het eten van rauw vlees, nageboortes of het drinken van biest. Echter, infectie kan ook via een besmette knut plaatsvinden. Kortom, voor deze specifieke hond kan niet met zekerheid worden bepaald hoe ze besmet is geraakt.

Blauwtong bij schapen
Blauwtong komt voor bij schapen | Foto : publiek domein

Wel is zeker dat het blauwtongvirus niet door honden kan worden verspreid. Ook is het geen ziekte die overgaat van dier op mens. Dus hoewel infecties niet waarschijnlijk zijn, is alertheid toch geboden. Vooral als het gaat om drachtige honden die toegang hebben tot veebedrijven waar dieren geïnfecteerd kunnen zijn. Zelfs als die dieren geen symptomen vertonen. Meer specifiek wordt sterk afgeraden honden toegang te verschaffen tot zogenaamde afkalfstallen, waar kalfjes of lammetjes ter wereld komen.

Blauwtong overvalt dierhouderij

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée