De grootste en meest beruchte hondenvleesmarkt Moran in Zuid-Korea wordt gesloten. Burgemeester Lee Jae-myung van Seongnam nam dit besluit, omdat hij het imago van zijn land wil verbeteren. Voor volgende zomer moeten alle huidige vleesstallen, kooien en slachtapparatuur zijn verdwenen.

In landen als Zuid-Korea en China is het eten van hondenvlees nog gebruikelijk | Foto credit: Animal People Forum via Compfight cc
In landen als Zuid-Korea en China is het eten van hondenvlees nog gebruikelijk | Foto credit: Animal People Forum via Compfight cc

80.000 honden
Honden en katten worden in diverse Aziatische landen nog gegeten. Handelaren deinzen er niet voor terug zwerfhonden van straat te vangen en huisdieren te stelen. Als deze dieren eenmaal in hun handen terecht zijn gekomen dan zijn ze ten dode opgeschreven. De manier waarop de dieren worden gehuisvest, gemarteld en gedood is onbeschrijfelijk. Ze zitten op elkaar gepropt in kooien, soms worden hun poten afgehakt, omdat het vlees van gemartelde dieren lekkerder zou smaken. Voor deze dieren geen snelle, pijnloze dood als ze worden geslacht: ze worden levend gekookt, opgehangen, geëlektrocuteerd of met een brander bewerkt.

Al deze gruwelijke methoden worden toegepast op de markt in Moran, waar jaarlijks zo’n 80.000 honden, dood of levend, over de toonbank gaan. Rijen met kooien vol honden staan klaar voor kopers die ‘hun’ hond uitkiezen en erbij staan terwijl het dier van hun keuze wordt geslacht.

Positiever imago
Maar hieraan gaat nu een einde komen. De burgemeester van Seongnam heeft besloten gehoor te geven aan de enorme hoeveelheid kritiek en wil dat het westen een meer positieve indruk krijgt van zijn land. Hierbij citeerde hij Mahatma Gandhi: “De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. De overheid ondersteunt de huidige 22 hondenvleesverkopers bij het transformeren van hun handel. Voor de zomer moeten de kooien en slagerijen weg zijn. Natuurlijk is het te hopen dat de marktlui hun handel niet op een andere plek voortzetten.

Vreugde bij dierenhulpverleners
Dierenbeschermers die hiervoor al jaren strijden zijn heel gelukkig met deze mijlpaal. Een van de organisaties die zich met steeds meer succes inzet tegen de honden- en kattenvleesindustrie is Humane Society International. Honderden dieren heeft HSI dieren uit deze handel gered, zoals eerder deze week als Goed Nieuws van de Dag te lezen was. Ook is het de organisatie gelukt maar liefst vijf hondenboerderijen te sluiten.

Wendy Higgins van de Britse vestiging van HSI:

“Een einde aan het slachten van honden en de verkoop van hun vlees op de Moran markt kan betekenen dat het lot van alle honden in Zuid-Korea voor eens en altijd zal veranderen.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde