Op de website GetDucks.com van de Amerikaan Ramsey Russel worden reizen aangeboden voor onbeperkte ganzenjacht in Nederland. Dankzij het feit dat ganzen in ons land vogelvrij zijn verklaard denkt Russel dat het ook voor buitenlanders mogelijk is om naar hartenlust te schieten. De PvdD en de PvdA hebben inmiddels Kamervragen gesteld over deze vorm van trofeejacht. De Faunabescherming wijst er echter op dat onbeperkte jacht op ganzen in de winter helemaal niet is toegestaan.

ganzenjacht
Foto: Wikipedia

Voor een vijfdaagse geheel verzorgde reis wordt de lieve som van 4600 dollar gevraagd. Daarvoor kunnen de jachttoeristen onbeperkt ganzen doodschieten. De jagers krijgen gratis gebruik van een jachtgeweer aangeboden. Volgens de website worden er dagelijks per jager gemiddeld 15 ganzen geschoten, maar het record zou liggen op 99 dieren door een koppel schietlustigen.

Kamervragen
Het lijkt erop dat de Nederlandse wetgeving dit soort jachttoerisme toestaat, maar toch hebben de Partij voor de Dieren en de PvdA om opheldering gevraagd aan staatssecretaris Martijn van Dam, de opvolger van Sharon Dijksma. Henk Leenders van de PvdA wil er zeker van zijn of de Wet Natuurbescherming deze vorm van trofeejacht toestaat. De jacht op ganzen valt onder de beheersjacht, die door houders van een jachtvergunning uitgevoerd mag worden. Het lijkt erop dat er geen restricties zijn of dat een buitenlander is of niet.

Marianne Thieme van de PvdD stelt dat door de vraag naar ganzenvlees te stimuleren, zoals inmiddels actief gebeurt op het internet, het provinciale beleid niet gericht is op het beschermen van dieren en het voorkomen van schade veroorzaakt door dieren in het wild, maar op het faciliteren van jagers en poeliers. Dit is in strijd met de wettelijke taak van provincies.

Niet toegestaan
De Faunabescherming wijst er op dat onbeperkt afschot in de winter niet toegestaan is, omdat in deze periode de ganzen bij overlast of schade eerst verjaagd moeten worden. Hiervoor moeten verjagingsmiddelen ingezet worden en pas wanneer aangetoond is dat deze niet werken mag er ondersteunend afschot plaatsvinden. Maar hierop is in de praktijk geen tot nauwelijks controle, waardoor de jagers alsnog hun gang kunnen gaan. De Faunabescherming:

“Dit is weer een bewijs dat er ook in Nederland commerciële hobbyjacht plaats vindt waar ze zelfs geld mee verdienen. Er is duidelijk geen sprake van beheer en schadebestrijding”.

Paradijs
Volgens Ramsey Russel is Nederland een paradijs voor de ganzenjacht, zo schrijft hij op zijn website:

“Decennia lang was het jagen op ganzen in Nederland verboden. De populaties ganzen ‘explodeerden’ hierdoor en hun aantallen vertienvoudigden. (…) Deze ongekende biologische tsunami van ganzen resulteerde in zware economische verliezen voor de landbouwsector, een gevaar voor de veiligheid (Schiphol – red.) en biedt een geweldige mogelijkheid om op ganzen te jagen, mits het weer en de ganzen willen meewerken.”

Zeldzame trofee
Ook roemt hij de vele soorten ganzen die geschoten mogen worden, maar noemt ook houtduiven als mogelijk doelwit. Vooral de, in Nederland zeer zeldzame, Indische gans wordt aangeprezen als een ‘bijzondere trofee’. Wel waarschuwt hij ervoor dat geïnteresseerden snel moeten reageren, omdat ‘initiatieven van dierenrechtenactivisten wel eens snel het einde zouden kunnen betekenen van de ganzenjacht’.

Promotie ganzenvlees
De Amerikaan niet de enige die profiteert van de vogelvrije ganzen in Nederland. Alleen al in Noord-Holland mogen jaarlijks 100.000 ganzen gedood worden. De vraag naar ganzenvlees is echter niet groot genoeg. Omdat er een overschot van 20.000 dode dieren verwacht wordt is er een app in het leven geroepen door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de vereniging Water, Land en Dijken. Deze app moet mensen stimuleren om ganzenvlees te bestellen via het internet, omdat de vraag bij poeliers niet groot genoeg is.

Bronnen: RTL Nieuws, Z24, Leeuwarder Courant 17-12-’15 ©PiepVandaag.nl Bart van Riel