Of ze nou in Schotland stranden, Canada, Nieuw-Zeeland of Australië; het zien van massaal gestrande walvissen is uiterst triest en roept veel vragen op. Over de mogelijke oorzaken van strandingen is steeds meer bekend, waarbij menselijke factoren een grote rol lijken te spelen. Gelukkig zijn er ook altijd mensen die proberen te helpen, hoe moeilijk dat ook is. En soms is het onmogelijk, zoals bij Cheynes Beach in Australië.

Gestrande grienden bij Cheynes Beach Australië
Gestrande grienden bij Cheynes Beach, Australië | Foto: screenshot video ABC NEWS (Australia)/YouTube

Afgelopen dagen vond er een vreselijke worsteling plaats om een groep van ruim 90 grienden te redden, die voor een afgelegen deel van de kust in ondiep water terechtkwamen en uiteindelijk strandden. Zeker 51 dieren overleden nog voordat er reddingswerkers aanwezig waren. De stranding vond plaats bij Cheynes Beach, op ongeveer 450 kilometer ten zuidoosten van Perth.
.

.

Volgens de eerste ooggetuigen kwamen de zeezoogdieren naar het strand, begonnen het zand op te zwemmen, sloegen met hun staarten, zwaaiden rond en stelden zich zij aan zij op. Mariene experts en vrijwilligers probeerden de nog levende walvissen ’s nachts terug te brengen naar dieper water, maar hun inspanningen leverden geen resultaat op. De Western Australia Parks and Wildlife Service zei in een eerste verklaring:

“Helaas zijn er van de ene op de andere dag 51 walvissen gestorven na een massale stranding. (We) werken samen met geregistreerde vrijwilligers en andere organisaties om te proberen de resterende 46 walvissen in de loop van de dag terug te brengen naar dieper water.”

.

.
Toen bleek dat de dieren steeds weer terug zwommen naar het strand werd ook geconcludeerd dat hun conditie afnam en dat de dieren in toenemende mate aan het lijden waren. Tot groot verdriet moest besloten worden de resterende grienden te euthanaseren, om nog erger leed te voorkomen.
.

Grienden stranden massaal in Indonesië door honger

.
Volgens experts zou de stranding bij Cheynes Beach veroorzaakt kunnen zijn door ziekte of stress in de pod. Uit onderzoek is gebleken dat walvisachtigen uiterst gevoelig zijn voor allerhande menselijke verstoringen op zee, van sonar tot het geluid van zware zeeschepen, explosies onderwater, industriële activiteiten als het boren naar gas en olie, de aanleg van windparken en niet te vergeten overbevissing en klimaatverandering, waardoor voedsel wegtrekt of helemaal verdwijnt.

Gestrande grienden bij Cheynes Beach Australië
Foto: screenshot video ABC NEWS (Australia)/YouTube

Onderstaande video van ABC NEWS (Australië) gaat in op de mogelijke oorzaken van de stranding:
.

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR