1 mei 2017 – Zes dierenbelangenorganisaties; Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Dier & Recht, Rechten voor al wat leeft, Sophia-Vereeniging en stichting Dierennood, hebben de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd naar aanleiding van de zaak Dora Rodic en haar hond Rex. In deze zaak is de hond Rex door zowel de RVO als het Openbaar Ministerie (OM) als een voorwerp gezien en behandeld en daardoor vervreemd, waardoor Dora Rodic haar hond Rex ondanks de eerdere uitspraak van de rechter dat de hond weer naar haar terug mocht, niet terugkrijgt.

wettelijke bescherming
Welke rechten hebben dieren? | Foto: Pixabay

Dat een dier louter als een voorwerp wordt gezien en zo in een procedure wordt behandeld door het OM achten de dierenbelangenorganisaties strijdig met de Wet dieren. Helaas is deze zaak geen uitzondering: advocaten die opkomen voor in beslag genomen honden stuiten regelmatig op het feit dat honden voortijdig zijn vervreemd of gedood en ook de dierenbelangenorganisaties stuiten telkens op het beleid van het OM om een dier nog altijd als een voorwerp te behandelen en op geen enkele wijze er rekening mee te houden dat er in de Wet dieren staat dat een dier een eigen intrinsieke waarde heeft, een levend wezen is met gevoel en bewustzijn, waar rekening mee gehouden dient te worden en dat niet zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast mag worden. Ook maken advocaten en dierenbelangenorganisaties telkens in de praktijk mee dat de RVO en het OM verzaken rekening te houden met artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren, onderdeel van de Wet dieren, waarin staat dat een hond alleen gedood mag worden vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. Bovendien blijkt uit correspondentie dat met toestemming van RVO honden door de opslaghouders verhandeld worden om er een werkhond van te maken en die voor veel geld verkocht wordt als beveiligshond in Europa en Amerika.

De dierenbelangenorganisaties verzoeken in hun brandbrief de Tweede Kamer om er voor te zorgen dat de minister de werkwijze van de RVO en het OM aanpast waardoor het lot van levende dieren door een rechter wordt bepaald (en niet door een officier van justitie) en er tevens rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde van een dier zoals de Wet dieren voorschrijft.

Persbericht Comité Dierennoodhulp,Een DIER Een VRIEND, Dier & Recht, Rechten voor al wat leeft, Sophia-Vereeniging en stichting Dierennood


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.