In Hedel is maandag 3 november weer de inmiddels omstreden jaarlijkse paardenmarkt gehouden. De organisatie noemde het een waar dieptepunt in de historie omdat er maar 1136 paarden en pony’s werden aangeboden. De helft van wat er normaal gesproken staat.

hedel
Paarden met gecoupeerde staarten | Foto: Eyes on Animals

De sfeer bleek daarbij enorm grimmig.  Zo constateerden Eyes on Animals, dierenartsen en controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een ronduit agressieve sfeer onder de handelaren. De organisatie besloot om die reden enkele trekpaarden waarvan de staart was gecoupeerd niet te verwijderen.  Dat terwijl de drie grootste paardenmarkten van ons land, Hedel, Elst en Zuidlaren, een paar jaar geleden hebben afgesproken paarden met gecoupeerde  staarten niet meer toe te laten op de markt. De organisatie van de markt wilde op verzoek van Eyes on Animals en de NVWA deze paarden maandag in Hedel verwijderen.

Hedel
Trekpaard met gecoupeerde staart | Foto: Eyes on Animals

De paardenhandelaren weigerden echter op te stappen en om zogenaamde escalatie te voorkomen werd er uiteindelijk niet ingegrepen. Welbeschouwd is dit te vergelijken met iemand die door rood rijdt en vervolgens geen boete krijgt omdat hij zich agressief opstelt jegens de politie en vervolgens mag doorrijden. De vraag kan dan ook gesteld worden welke functie de NVWA nog heeft wanneer ze de regels niet durven te handhaven uit angst voor een stel boze paardenhandelaren.

Op Facebook doet Eyes on Animals verslag van het voorval:

“Vandaag was het eerste EonA-team vanaf 01.00 aanwezig op Hedelse Paardenmarkt. Op ons aandringen heeft de marktorganisatie serieus geprobeerd het Protocol Welzijn Paardenmarkten te handhaven door trekpaarden wier staart NA 2001 zijn gecoupeerd te weren van hun marktterrein. Niettemin signaleerde EonA 2 trekpaarden met gecoupeerde staart. Na onderzoek bleek één van de paarden een illegaal gecoupeerde staart te hebben. Dus gingen EonA, een NVWA-team Dierenwelzijn en 2 BOA’s naar deze handelaar en sommeerden hem namens de paardenmarkt dit trekpaard met illegaal gecoupeerde staart van de markt weg te halen.

Na zonsopgang zagen wij nog enkele trekpaarden met gecoupeerde staarten en de Hedel-marktorganisatie wilde de twee die na 2001 waren gecoupeerd ook verzoeken te vertrekken. Er ontstond echter een zeer grimmige sfeer waarbij een vrij grote groep handelaren ons probeerde te intimideren. Ineens dook iemand van de Vereniging van Het Nederlandse trekpaard op die de marktorganisatie liet weten dat het Protocol Welzijn niet rechtmatig zou zijn en de EU wetgeving gerespecteerd diende te worden. Om een verdere escalatie te voorkomen is in overleg met o.a. de NVWA en de marktorganisatie besloten om de trekpaarden te laten staan op de markt.

Eyes on Animals waardeert de poging van de marktorganisatie. We willen graag duidelijkheid van het Ministerie of een paardenmarkt de juridische ruimte heeft om als veeverzamelcentrum extra welzijns- en toegang-regels op te leggen.”

Behalve de trekpaarden met gecoupeerde staarten constateerde Eyes on Animals nog meer misstanden op de paardenmarkt in Hedel:

“Na onze ‘dienst’ op weg naar de auto hoorden we een enorm lawaai uit een kleine trailer komen. Binnen een jong paard dat zichzelf bijna opgehangen had. Fout vastgebonden. Met mes van motoragent het touw doorgeknipt. Onverantwoordelijk gedrag van de eigenaar, die niet aanwezig was.”

Hedel
Paard verstrikt in touw en kettingen | screenshot video Eyes on Animals

Ook zag Eyes on Animals dat handelaren er alles voor deden om te verhullen dat er dieren op de markt stonden die niet goed verzorgd waren:

“Sommige handelaars zijn zeer inventief: stro, hooi en dekjes voor de Shetlanders. Daaronder echter extreem magere dieren! Maar ook obesitas komt voor!”

Hedel
Pony met obesitas | Foto: Eyes on Animals

Recent meldde PiepVandaag dat op de paardenmarkt in Elst dieren mishandeld werden zonder dat iemand ertegen optrad. In dat geval betrof het omstanders die passief toezagen hoe een pony ruw werd behandeld omdat het dier zich niet gedroeg zoals de handelaar wilde. In Hedel hebben de officiële handhavers het laten afweten, omdat ze zich lieten intimideren en kennelijk niet in staat waren om de regels te handhaven. En zo zijn er diverse paarden en pony’s de dupe geworden van gebrek aan kennis over de regelgeving en een laffe opstelling van de opsporingsambtenaren.

Bron: Eyes on Animals ©PiepVandaag.nl Bart van Riel