De jaguar is een zeer geliefd en prachtig dier, met z’n indrukwekkende uitstraling en z’n typerende vacht. Dat hij voorkomt in het Amazonegebied in Zuid-Amerika is algemeen bekend, maar hier zijn zeven dingen die je nog niet wist over jaguars.

jaguars
Jaguar (Panthera onca) | Foto: publiek domein

De jaguar is de grootste kat van zowel Noord- als Zuid-Amerika. Op beide Amerikaanse continenten is geen grotere katachtige in het wild te vinden. Ze kunnen tot 2 meter lang worden, hun staart niet meegerekend. Deze is nog eens een extra 60 centimeter, wat verhoudingsgewijs kort is vergeleken met andere soorten. Zo kan bijvoorbeeld de staart van een leeuw ruim een meter lang zijn.

Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes
De mannelijke jaguars zijn groter dan de vrouwtjes. Vanuit menselijk perspectief klinkt dit logisch, maar in het dierenrijk is het vaak precies andersom. Een vrouwelijke jaguar weegt maximaal zo rond de 90 kilo, terwijl een mannetje ruim twintig kilo zwaarder kan zijn.

jaguars
Een vrouwelijke jaguar weegt rond 90 kilo, een mannetje is ruim 20 kilo zwaarder

Jaguars leven in de woestijn
Wie denkt dat jaguars in de warme, vochtige jungle wonen, heeft zeker gelijk. Maar minder bekend is dat zij ook leven in de woestijn. Wel blijven ze graag in de buurt van water, waar ze vissen vangen die ze lokken met het puntje van hun staart.

Het oorspronkelijke leefgebied van de jaguar is de Verenigde Staten
Oorspronkelijk leefden deze roofdieren in de zuidelijke staten van de VS, van Californië tot Texas. In het begin van de twintigste eeuw werden ze er echter massaal bejaagd en tegenwoordig zijn ze er vrijwel uitgeroeid. De diersoort komt nu nog voor in Latijns-Amerika en Zuid-Amerika, met Sonora in Mexico als meest noordelijke puntje.

jaguars
Jaguar in dierentuin Edingurgh | Foto: Pascal Blachier/Wikipedia

Er leeft slechts één jaguar in de Verenigde Staten
Op de hele Verenigde Staten is slechts één in het wild levende jaguar bekend. Dit is het mannetje El Jefe, die rondzwerft in de Santa Rita Mountains bij Tuscon, Arizona. Al sinds zijn ontdekking in 2011 is deze eenling een nationaal symbool vanwege de brute dood van zijn voorganger, Macho B. Deze werd in 2009 gevangen in een zogeheten snare, een type wildval, die was gezet door een pelsjager in opdracht van een overheidsinstantie om onderzoek te doen naar beren en poema’s. Het duurde lang voordat hij werd gevonden en ondanks pogingen hem weer op de been te krijgen, overleefde het dier dit niet. Dit leidde tot grote protesten. De laatste vrouwelijke jaguar die in Noord-Amerika is gezien, werd in 1963 geschoten door een jager.

“Hij die in één sprong doodt”
De naam jaguar komt van het inheems Amerikaanse ‘yajuar’, wat betekent “Hij die in één sprong doodt”. Met hun enorm sterke kaken en vlijmscherpe tanden bijten ze hun prooi direct door het hoofd, daar waar andere roofdieren zich vaak op de hals richten.

 

jaguars
‘Hij die in één sprong doodt’ | Foto: publiek domein

De muur van Trump is de jaguar’s grootste bedreiging
Door de jacht, versnippering van het landschap en landbouw staat de jaguar op de Rode Lijst van de IUCN als ‘near threatened’, een status die mogelijk binnenkort wordt verhoogd naar bedreigd. Om de jaguar van de ondergang te redden, is er een ambitieus plan, opgesteld met de bedoeling het noorden en het zuiden van z’n huidige leefgebied, van Mexico tot Argentinië, met elkaar te verbinden. Deze grote uitdaging zal echter onmogelijk worden als Trump daadwerkelijk een muur langs de grens laat bouwen. Deskundigen verwachten dat de jaguar in dat geval uitsterft.

Bron: Live Science ©AnimalsToday.nl Esther van der Spek