Het nationale symbool van Australië is onbetwist de kangoeroe. Tegelijkertijd hebben de Aussies een uitgesproken haat-liefde verhouding met dit hupsende buideldier. Op dit moment heeft de kangoeroe de spijtige titel: het meest bejaagde op het land levende zoogdier ter wereld.

Kangoeroe
Jaarlijks 1,6 miljoen kangoeroes voor hun vlees bejaagd in Australië | Foto: Pixabay

De kangoeroe wordt door de Australische overheid en de kangoeroe-industrie bestempeld als een plaag. Er zouden te veel kangoeroes zijn die het voedsel wegkapen voor het vee. Een goede reden om de dieren af te schieten en -wellicht uit het oogpunt van verspilling- het kangoeroevlees en -leer te verkopen. Een industrie die door de Australische overheid wordt aangestuurd en commercieel wordt uitgebuit. Legaal mogen jaarlijks een bepaald aantal kangoeroes worden doodgeschoten om te eindigen als een commercieel product.

Kangoeroevlees: ernstig dierenleed en gevaarlijk voor consument

Onderzoek

Elk jaar worden zo’n 1,6 miljoen kangoeroes in Australië afgeschoten voor hun vlees en huid, onder andere in de staat Nieuw-Zuid-Wales. Het parlement van Nieuw-Zuid-Wales heeft een onafhankelijk onderzoek naar de jacht op kangoeroes uitgevoerd. Er heerst grote bezorgdheid over de kangoeroepopulaties. Zij hebben daarom vragen gesteld over de rol van de regering. Dit onderzoek resulteerde in een zestal verontrustende uitkomsten.

1. Het doodknuppelen van joeys is een standaardprocedure

Vastgelegd in een nationaal erkende gedragscode is het toepassen van een enkele krachtige klap om joeys om het leven te brengen. Joeys zijn de levende jongen die nog in de buidel van hun dode moeder zitten. Meestal worden de joeys doodgeslagen tegen de pick-up truck van de jager, onthoofd of aan hun lot overgelaten als hun moeder is doodgeschoten. In het laatste geval kan het lijden wel dagen duren alvorens ze sterven. De onderzoekers stellen vast dat er geen enkele humane methode is om kangoeroes of joeys te doden.

2. Er is geen toezicht tijdens de jacht

Zonder toezicht of regulering vindt de jacht in afgelegen gebieden midden in de nacht plaats. De nationale gedragscode schrijft voor dat de kangoeroes in het hoofd moeten worden geraakt. Helaas toont de jarenlange gegevensverzameling aan dat 40 procent van de volwassen kangoeroes niet in één keer wordt doodgeschoten. Meestal gaat dit gepaard met een langzame en pijnlijke dood. De dieren worden compleet aan hun lijden overgelaten. Het lot van een gedoogde versie hoe op kangoeroes mag worden gejaagd.

3. Overheid heeft geen weet over de jaarlijkse sterftecijfers van joeys

De Kangaroo Industry Association of Australia (KIAA) -een organisatie die aan de top van de commerciële kangoeroe-industrie staat- geeft aan dat ze niet bijhouden hoeveel joeys er door de jacht om het leven komen. Ook de minister, die op verwijzing van KIAA werd geraadpleegd, kon hier geen antwoord op geven. Tussen het jaar 2000 en 2009 zijn er na schatting acht miljoen joeys onder gruwelijke omstandigheden om het leven gebracht. Dit werd aangegeven onder de noemer: nevenschade.

kangoeroes
Foto: screenshot video Indievillage/YouTube

4. Er is een schrikbarende achteruitgang in kangoeroepopulaties

Volgens de kangoeroe-expert van Nieuw-Zuid-Wales schieten de jagers op alles dat beweegt, omdat de populatiedichtheid zo laag is en de jacht onvoldoende economisch rendabel is. Lokale gemeenschappen maken zich grote zorgen en vragen zich af waarom de jacht nog steeds is toegestaan in sommige gebieden. Overheidsgegevens laten zien dat er een afname is van 98,5 procent van de kangoeroepopulatie in een regio waar de regering nog steeds het jagen toestaat.

5. De berekeningen kloppen van geen kant

Volgens een onafhankelijke ecoloog, bio-statisticus en verschillende wetenschappers worden er verkeerde methodologie en cijfers van kangoeroe-aantallen gebruikt om de schietquota (het aantal kangoeroes dat legaal mag worden doodgeschoten van de regering) te rechtvaardigen. Ze uitten hun bezorgdheid over het feit dat de cijfers aangeven dat een bepaalde populatie kangoeroes in één jaar tijd met 400 procent is gestegen. Biologisch gezien is dit onmogelijk. De reproductiesnelheid van kangoeroes is slechts 10 procent.

6. Kangoeroegedrag verandert als gevolg van de jacht

De onderzoekscommissie benadrukt dat kangoeroes gevoelige en sociale dieren zijn. Deze dieren hebben een unieke cultuur die generatie op generatie worden doorgegeven. Wetenschappers en experts op het gebied van kangoeroegedrag geven aan hoe kangoeroefamilies die door schietpartijen zijn getroffen, hun structuur verliezen en trauma’s ervaren, waardoor het gedrag verandert. Dit heeft ook impact op de joeys, ze leren daardoor onder andere niet hoe ze moeten spelen: ze blijven op hun hoede en dat kan als chronische stress ervaren worden.

Stop kangoeroeleed

De internationale dierenrechtenorganisatie World Animal Protection (WAP) is een petitie gestart om dit grote dierenleed een halt toe te roepen. Nederlandse (web)winkels, groothandels, restaurants en slagers verkopen de kangoeroeproducten op grote schaal.

Partij voor de Dieren: stop invoer kangoeroevlees

WAP roept Nederlandse grootste importeurs van kangoeroevlees en -leer op om te stoppen met het importeren van producten afkomstig van kangoeroes. Bedrijven zoals Decathlon, Hanos en Pets Place worden geattendeerd om kangoeroe producten uit de schappen te halen. Dit zijn allemaal bedrijven die een grote rol spelen en houden de gruwelijke jacht op kangoeroes in stand. Ook de consument kan van grote betekenis zijn om zich niet meer te willen identificeren met producten waaraan groot dierenleed kleeft.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman