Het World Wildlife Fund (WWF), de internationale koepelorganisatie van wat in Nederland het Wereld Natuur Fonds (WNF) heet, neemt nu ook, krachtiger dan ooit, stelling tegen wat zij noemt de internationale wildlife criminaliteit.

WWF

 

Vanuit het Zwitserse hoofdkantoor roept zij regeringen op om gezamenlijk in actie te komen. Dat moet gebeuren tijdens de komende conferentie van de CITES, de Convention of International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora, die in Maart wordt gehouden.

Talrijke internationale organisaties, die zich bezighouden met misdaadbestrijding, zoals Interpol en het UN Office on Drugs and Crime, onderkennen de ernst van het probleem. Ze wijzen erop dat de illegale activiteiten van stropers en handelaren regionale conflicten aanwakkeren en vaak samengaan met moordpartijen, corruptie en witwaspraktijken.

Het WWF wijst erop dat eerder gemaakte afspraken tot nu toe op grote schaal worden geschonden.

De handel in ivoor in centraal Afrika en Zuid-Afrika gaat onverminderd door en het aantal neushoorns dat in Zuid Afrika wordt gedood neemt nog steeds toe.

Met betrekking tot voorstellen om nieuwe diersoorten toe te voegen aan de door CITES eerder vastgestelde lijst vraagt het WWF vooraleerst bijzondere aandacht voor de haringhaai en de manta. Het bevissen daarvan is eerder aan banden gelegd, maar het economisch belang is dermate groot, dat de criminaliteit er gretig op inspeelt. Vooral de Chinese markt voor deze vissen is enorm. Zo vormen delen van de manta belangrijke ingrediënten voor traditionele Chinese geneesmiddelen.  Het vlees en de vinnen van de haringhaai vormen tevens Chinese delicatessen.

Manta
Manta | Foto: Wikimedia Commons

De bedreiging voor deze vissen is des te ernstiger, omdat deze soorten zich uiterst langzaam voortplanten. Zowel in aantal, als in de tijd die het duurt voordat ze volwassen zijn.  Haringhaaien worden bijvoorbeeld pas na twintig jaar geslachtsrijp.

Ondanks de maatregelen die op de laatste conferentie van de CITES, nu drie jaar geleden, vrijwel unaniem werden aanvaard is de situatie alleen nog maar verslechterd. De hoop is dus gevestigd op maart volgend jaar.

Bron ©PiepVandaag.nl