De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Vandaag de zevende doelstelling:

Vorm een organisatorisch en juridisch kader om habitats en biodiversiteit die niet onder nationale jurisdictie vallen, te beschermen.

VissenHabitats en biodiversiteit die niet binnen gebieden gelegen zijn waarover landen de soevereiniteit hebben, vereisen in steeds grotere mate de aandacht. Technologische verandering en het opkomen van nieuwe economische mogelijkheden, zoals mijnbouw op de oceaanbodem, intensievere visserij in ABNJ (areas beyond national jurisdiction) en diepzee olie -en gaswinning vormen grote risico’s voor gebieden die vroeger niet werden bedreigd. De habitats en biodiversiteit in deze gebieden vertegenwoordigen een onschatbare waarde, maar ontoereikende bescherming zal het behoud en het duurzame gebruik ervan nadelig kunnen beïnvloeden. Er zal visie moeten ontstaan op een juridisch kader dat het beschermen en het duurzame gebruik van ABNJ waarborgt binnen een multilaterale overeenkomst, die valt binnen de United Nations Convention on the Law of the Sea.

Hoofddoelstelling van het voorstel:

Binnen de Verenigde Naties het benodigde juridische kader van de grond krijgen om ABNJ beter te beschermen, en dit kader in de praktijk ook uit gaan voeren.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande