Het doden van een wild zwijn en haar zes biggen op een speelveldje nabij het Vaticaan brengt de gemoederen in Rome in beweging. Niet alleen de daad zelf, maar ook het feit dat de dieren luttele uren eerder nog door spelende kinderen en hun moeders uit de omgeving gevoerd werden, maakt dat emoties hoog oplopen. Inmiddels vechten de verantwoordelijke politici elkaar de tent uit, en bepleiten dierenbeschermers andere manieren om met de zwijnen in de stad om te gaan. De burgemeester heeft inmiddels een onderzoek ingesteld.

zwijnen
Zwijnen slachtoffer van haperende politiek Italië | Foto: Pixabay

Afvalproblematiek

Rome heeft al jarenlang een afvalprobleem dat de spuigaten uitloopt. Het zich opstapelende vuil is menigeen een doorn in het oog, maar leidt ook tot grote aantallen (ver)wilde(rde) dieren, die er hun voedsel zoeken. Ratten, katten, honden, en in toenemende mate ook wilde zwijnen. Zwijnen zijn wild en eigenzinnig, kunnen zich agressief uiten, en ze vormen, mede vanwege hun omvang en aantallen, een gevaar in het verkeer. Regelmatig worden straten geblokkeerd, en vinden er aanrijdingen plaats met slachtoffers aan beide kanten. Dat is overigens geen strikt Romeins probleem, eerder deze maand nog kwamen twee ex-profvoetballers om het leven na een botsing met zwijnen op de snelweg in het noorden van het land.

Politieke discussie

De aanpak van de problemen houdt de gemoederen danig bezig. In de berichtgeving rept niemand over de simpelste oplossing, namelijk het opruimen van het afval. Kennelijk is dat station al gepasseerd. Wel wordt gepleit voor het vangen en elders vrijlaten van de dieren. Ook zijn er mensen die vinden dat nergens plek is voor zwijnen, en dat ze gedood moeten worden. De discussie verdeelt de Romeinen, die enerzijds inzien dat de zwijnen in de stad problematisch zijn, maar het op klaarlichte dag doden van de dieren te ver vinden gaan. Ook de politiek is verdeeld, parlementariërs van de anti-Romeinse partij Lega Nord stellen zich op achter de jagers. Andere partijen zijn gematigder.

In het geval van de afgeschoten zwijnenfamilie op de speelplaats, bekvechten de gemeentelijke en regionale overheid over de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. Geen van beide neemt verantwoordelijkheid voor het drama, waar buurtbewoners getuige van moesten zijn. “Uiteindelijk zijn zowel de mensen als de dieren het slachtoffer van slechte politiek”, aldus Andrea Brutti van de Raad voor Dierenbescherming.

Dieren in de stad

De discussie staat niet op zichzelf. Veel steden hebben moeite om problemen rondom zwerfdieren en wilde dieren in de stad – of het nu om ganzen, meeuwen, coyotes of herten gaat – aan te pakken. Met succesvolle bestrijding of verplaatsing van natuurlijke vijanden of concurrenten, hebben sommige dieren nu eenmaal veel succes in een stedelijke omgeving.

 

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée