In 2012 zal het EK Voetbal worden gehouden in Polen en Oekraïne. Deze sportieve gebeurtenis heeft echter ook een duistere kant. Vooral in Oekraïne leeft een groot aantal honden op straat. Om de vele verwachte bezoekers en toeristen tijdens het EK niet met straathonden te confronteren, worden de dieren gevangen, levend verbrand in mobiele ovens, doodgeslagen of vergiftigd, wat gepaard gaat met een afschuwelijk lijden van de dieren.

Het bedrijf dat de honden in Kiev doodt, met de vreemde naam “Asiel voor Stadshonden”,  krijgt hiervoor een behoorlijk jaarlijks budget van het stadsbestuur, maar ook de UEFA stelde € 9.000 ter beschikking om de straten te ontdoen van zwerfhonden, met als intentie sterilisaties van honden; de praktijk blijkt anders.  De UEFA verwacht 116 miljoen euro winst.

Het alternatief voor deze gruwelijke methoden is CNVR (Collect, Neuter, Vaccinate & Return). Deze methode is reeds in de jaren negentig door de Wereldgezondheidsorganisatie als enige effectieve oplossing aangemerkt en lang en breed bewezen in andere landen met een hoge zwerfhondenpopulatie, zoals bijvoorbeeld Turkije en Bosnië.

Met hulp uit het buitenland zijn er al meerdere pogingen gedaan om de zwerfhondenproblematiek in Oekraïne op diervriendelijke wijze onder controle te krijgen, maar dit mislukt telkens door slechte uitvoering en wanbeleid. De overheid zegt het probleem wel te willen oplossen, maar beweert dat de CNVR-methode niet werkt.De werkelijkheid is dat corrupte ambtenaren, die veel geld verdienen aan het “opruimen” van zwerfdieren, dit systeem juist in stand houden.

Hoewel in 2006 de wet dierenbescherming werd aangenomen, gaat vergiftiging van zwerfhonden gewoon door, ondanks het feit dat het strafbaar is. Ook buurthonden worden tegen de wil van de bevolking vergiftigd, zelfs als ze een rode halsband dragen als teken dat ze gesteriliseerd zijn.

De EU zegt verder geen druk uit te kunnen oefenen, omdat Oekraïne geen lid is van de Europese Unie. Dit ondanks dat Oekraïne wèl lid is van de OIE (World Organisation for Animal Health). Tientallen stichtingen, ook buiten Oekraïne, zetten zich al jaren in voor dierenwelzijn, maar staan machteloos tegenover de corrupte overheid.

Animal Foundation Platform is een project gestart samen met tientallen NGO’s wereldwijd die zich actief inzetten voor zwerfdieren in de Oekraïne en werkt nauw samen met Naturewatch. Hun doel is om bewustwording te krijgen van het zwerfdierenleed rondom het EK 2012 in Oekraïne waar Naturewatch al geruime tijd mee bezig is.  Er is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en er zijn gerealiseerde projecten beschikbaar om te laten zien wat wel de weg is om een zwerfdierenprobleem op te lossen. Naturewatch heeft onlangs nog een uitgebreid rapport over deze problematiek gepubliceerd.

U kunt deze actie steunen door een brief of e-mail te sturen naar een EU Parlementslid  en een brief te ondertekenen aan Mr. Bernard Vallat van World Organisation for Animal Health (OIE).

Bron: Animal Foundation Platform