Orka MorganVier van de zeven door het dolfinarium geciteerde wetenschappers keren zich nu tegen het voornemen om Morgan naar Loro Parque te exporteren. Dit brengt de Orka Coalitie naar voren in het kort geding van 7 november waarin de toekomst van orka Morgan wordt bepleit.De nieuwe ontwikkelingen in de zaak lijken het tij eindelijk te doen keren, waarmee de vrijlating van Morgan dichterbij is dan ooit.

Dat Morgan een zeer goede kans heeft op hereniging met haar familie, wordt nu door steeds meer orka-experts bevestigd. Buiten de wetenschappers verenigd in de Free Morgan Foundation, heeft zich nog een twintigtal experts bereid gevonden dit schriftelijk te verklaren. Het vinden van haar familiegroep én de wetenschap dat er regelmatig grote groepen orka’s in de buurt van de beoogde uitzetlocatie waargenomen zijn, heeft Morgans kansen zeer positief beïnvloed. Drie van de experts van het Dolfinarium, waaronder John Ford hebben nu zelfs hun hulp aangeboden bij het uitvoeren van het stappenplan van de Free Morgan Foundation.

De Orka Coalitie zal maandag 7 november in de rechtszaak voor Morgans vrijlating worden bijgestaan door een expert van de Free Morgan Foundation. Samen zullen ze de rechter laten zien dat Morgans uitzetting het enige juiste besluit is. “Staatssecretaris Henk Bleker verklaart zelf dat orka’s in zee thuishoren en niet in dierenparken. Zijn beslissing om Morgan toch naar Loro Parque te laten gaan, getuigt van weinig vertrouwen in de intelligentie en instincten van dit roofdier. Bovendien zal Morgans uitzetting begeleid worden door ’s werelds meest gerenommeerde orka experts.”, aldus Barbara van Genne, mariene bioloog en woordvoerder van de Orka Coalitie.

De Orka Coalitie is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse dieren- en natuurbeschermingsorganisaties Dolphinmotion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish en Vier Voeters.